GrinS funkcionālās iespējas

•  Iestatījumu pielāgošana katra lietotāja īpatnībām
•  Vienkāršība un pieejamība
•  Noliktavas uzskaite
•  Mazumtirdzniecība
•  Finansu uzskaite
•  Darba alga
•  Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite
•  Vairāku organizāciju darbības uzskaite
•  Atskaišu ģenerators
•  Atskaišu eksports uz VID EDS
•  Tirdzniecības aģenti un Pocket PC
•  Maziem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām
•  GrinS demonstrācija


 
Pieteikties GrinS demonstrācijai
vai saņemt sīkāku informāciju:
65407217, 65422370, 29712981
Rakstiet mums

Grāmatvedības programma GrinS Iestatījumu pielāgošana katra lietotāja īpatnībām

Visi GrinS moduļi strādā kā vienotā kompleksā, tā arī autonomi. Tas dod pasūtītājam iespēju izvēlēties konfigurāciju, kas atbilst viņam izvirzītajiem uzdevumiem un efektīvi pārvaldīt viņa rīcībā esošos resursus. Pielāgojamais GrinS interfeiss ļauj katrā darba vietā iestatīt savu versiju ar noteiktām iespējām un pieejas līmeni datiem.

Kompleksā GrinS ir iebūvēta lietotāju autorizācijas sistēma, iekšējie rezerves kopēšanas līdzekļi, kā arī daudzlīmeņu sistēma datu aizsardzībai pret koriģēšanu un/vai apskati, kas ļauj noteikt kurš un kad izveidoja, koriģēja vai dzēsa datus. Komplekss GrinS pilnībā atbilst likumdošanas prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā.

GrinS atbalsta latviešu un krievu valodu ekrāna formās, paziņojumos, izvēlnē, uzziņu sistēmā un dokumentācijā. Moduļos Finanses un Noliktava ir nodrošināts angļu un lietuviešu valodas atbalsts. Vienkāršais un ērtais Windows-interfeiss ļauj ātri apgūt un efektīvi izmantot GrinS funkcionālo daudzveidību.

Bezmaksas GrinS demonstrācija  Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Vienkāršība un pieejamība

Pamat pieeja darbā ar programmu GrinS ir dokumentu ievade, kas atbilst primārajiem grāmatvedības uzskaites dokumentiem. Bez tam, pastāv iespēja pa tiešo ievadīt atsevišķus grāmatvedības kontējumus.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Noliktavas uzskaite

Noliktavās var tikt veikta skaitliski-summārā uzskaite vai arī uzskaite pēc partijām. Ir iespējams darba ar neierobežota daudzuma noliktavām, kas ir izvietotas kā tieši blakus viena otrai, tā arī attālināti. Vadītājiem un menedžeriem ir iekļauta jaudīga analītiskā sistēma, kuru var arī paplašināt. Automatizēta pasūtījumu saņemšanas uzskaite no lieliem tirdzniecības tīkliem.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Mazumtirdzniecība

GrinS ir savietojams darbam ar vairāku modeļu kases aparātiem on-line un off-line režīmos, svariem, stacionāriem un mobiliem svītrkodu skeneriem. LatInSoft ir liela pieredze GrinS programmu ieviešanā automatizācijas nodrošināšanai mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzskaitē balstoties uz svītrkodu izmantošanu.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Finansu uzskaite

Sistēmā ir realizēta skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu kustības uzskaite, norēķini ar kontraģentiem un norēķinu personām. Iespējams darbs ar vairākām valūtām.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Darba alga

Sistēmā ir realizēta laika darba un gabaldarba algas uzskaite, visi norēķini pēc vidējā (slimības lapas, atvaļinājums utt.). Var ievadīt ikdienas darba laika uzskaites tabeli. Modulis ir integrēt ar kadru uzskaiti (kas ietilpst GrinS programmā Personāls).

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite

Automatizētas visas uzskaites pamatoperācijas: pamatlīdzekļu vai aktīvu pienākšana, likšana uzskaitē, amortizācijas aprēķināšana finansu un nodokļu uzskaitei, modernizācija, pārdošana, norakstīšana, inventarizācija.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Vairāku organizāciju darbības uzskaite

GrinS nodrošina iespēju veikt grāmatvedības uzskaiti vairākām organizācijām vienlaicīgi. Tas ir īpaši izdevīgi situācijā, kad šo organizāciju saimnieciskās darbības ir cieši saistītas savā starpā: tekošajā darbā var izmantot kopīgus sarakstus precēm, kontraģentiem (darījumu partneriem), darbiniekiem, noliktavām utt., bet obligātās atskaites formēt atsevišķi katrai organizācijai.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Atskaišu ģenerators

Grāmatvedības programmu komplekss GrinS nodrošina liela daudzuma atskaites dokumentu izveidi, bet iebūvētais izvadformu ģenerators dod lietotājam iespēju izveidot un koriģēt savas personīgās atskaites.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Atskaišu eksports uz VID EDS

GrinS nodrošina nepieciešamo atskaišu eksportu uz VID EDS.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Tirdzniecības aģenti un Pocket PC

LatInSoft ir liela pieredze GrinS programmu ieviešanā automatizācijas nodrošināšanai mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzskaitē. Bez svītrkodu izmantošanas, GrinS piedāvā arī integrētu datu apmaiņu ar plaukstdatoriem (pocket PC). Izmantojot GrinS plaukstdatora interfeisu, tirdzniecības aģentiem vienmēr ir pieeja aktuālākajai datu bāzes versijai un tiek automatizēta pasūtījumu veikšana neatkarīgi no aģenta atrašanās vietas.

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu 

Grāmatvedības programma GrinS Maziem un mikro uzņēmumiem

Bez pilnās GrinS versijas, maziem un mikro uzņēmumiem tiek piedāvāta versija GrinS Light. Daudz vienkāršāko darbu ar programmām papildina arī daudz zemāka cena. Pie tam, ir iespējama GrinS Light komplektēšana kopā ar kādu no GrinS pilnās versijas papildmoduļiem.

 

Bezmaksas GrinS demonstrācija   Uz augšu