GrinS lietotāju atbalsta sistēma

Gada garantija un vairāku gadu laikā izveidotā GrinS lietotāju atbalsta sistēma nodrošina pasūtītājam programmas funkcionēšanas drošību  un pastāvīgu tās attīstību.

GrinS ieviešanas pakalpojumu komplekss ietver sevī pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar programmu, programmas iestatījumu pielāgošanu saskaņā ar specifiskajām pasūtītāja prasībām.

Grāmatvedības programmas GrinS

Izstrādātājs nodrošina operatīvu izmaiņu ieviešanu grāmatvedības programmās GrinS, kas atspoguļo Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas attīstību.

GrinS lietotāju atbalsts tiek īstenots apkalpošanas līgumu ietvaros. Pieredzējuši konsultanti palīdzēs tikt galā ar jebkuru praktisku problēmsituāciju, atbildēs uz klienta jautājumiem. Palīdzības sniegšanai lietotājam tiek izmantotas konsultācijas pa tālruni, attālinātās pieejas līdzekļi, konsultanta izbraukumi uz klienta ofisu.

GrinS LIETOTĀJU ATBALSTS: 
65407220 

GrinS apkalpošanas līguma ietvaros klients bez maksas saņem:

  • konsultācijas pa tālruni
  • jaunās programmas versijas, kuras ir pielāgotas izmaiņām  likumdošanā
  • maksājuma uzdevumu un darba algas sarakstu eksporta iestatījumu pielāgošanu uz banku
  • pieslēgumu valūtas serverim
  • administrēšanas pakalpojumus (automātiskās datu arhivēšanas iestatījumu pielāgošana, gada kopiju izveide, paroļu noteikšana, lietotāju piekļuves tiesību pārvalde, informācijas sadale pa dažādiem finansu gadiem)
  • metodisko palīdzību atskaišu elektroniskai deklarēšanai VID (EDS)
Uzzināt sīkāk par
grāmatvedības un uzņēmuma vadības
programmu GrinS
lietotāju atbalstu:

Rīgā: 67078618
Daugavpilī: 65407217, 65422228
Rēzeknē: 64622607
Krāslavā: 29978738
Valmierā: 29221787

Rakstiet mums