Neformālās un profesionālās izglītības programmas

Mācību centrs LatInSoft piedāvā vairāk nekā 50 neformālās pieaugušo izglītības programmas - valodas, datorzinības, lietvedība, bizness un komunikācija. Apmācības tiek organizētas dienas un vakara grupās, kā arī individuāli.

Mācību centrs LatInSoft arī akreditēts dažādās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās – iespēja iegūt profesiju grāmatvedis, informācijas ievadīšanas operators, klientu apkalpošanas operators, sekretārs, lietvedis – kvalifikācijas paaugstināšana vai pārkvalifikācija, tiek nodrošināta prakse Daugavpils novadā.

VALODU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda
 • Franču valoda
 • Sagatavošanās IELTS eksāmenam angļu valodā 
 • Krievu valoda ārzemniekiem
LatInSoft valodu kursi

DATORU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

 • Datorzinības iesācējiem un lietpratējiem
 • Padziļināta MS Office apguve
 • Datora prasmes ar ECDL sertifikāciju
 • Datorgrafikas iespējas ar CorelDraw Graphics
 • Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator
LatInSoft datoru kursi

BIZNESA UN KOMUNIKĀCIJU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMAS (A):

 • Mūsdienīgas angļu valodas apguves un mācību procesa organizācijas metodes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālajā darbībā izglītības jomā
Pedagogu pilnveidePedagogu pilnveide

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

LatInSoft biznesa kursi

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS:Profesionālās tālākizglītības programmu apraksts:

 

Programmas nosaukums:

Grāmatvedis

Programmas kods: 30T 344 02 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0022
Stundu skaits: 960 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Finansu grāmatvedība. Vadības grāmatvedība. Ekonomikas pamati. Komercdarbības pamati. Tirgzinības. Finanses, finansu analīze. Nodokļu sistēma. Audits un iekšējā kontrole. Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Dokumentu pārvaldība (integrētas mācību tēmas – valsts valodas stilistika un valodas lietošana lietišķajos rakstos). Saskarsme un profesionālā ētika. Tiesību pamati. Lietišķā svešvaloda (angļu valoda). Informācijas tehnoloģijas. Datorizēta grāmatvedība.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Informācijas ievadīšanas operators
Programmas kods: 20T 482 00 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0400
Stundu skaits: 480 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas saturs: Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Saskarsme un profesionālā ētika. Dokumentu pārvaldības pamati. Stilistika un rediģēšana. Ātrrakstīšana. Informācijas tehnoloģijas.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Klientu apkalpošanas operators
Programmas kods: 20T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0402
Stundu skaits: 480 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas saturs: Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Saskarsme. Lietišķā etiķete un klientu apkalpošana. Dokumentu pārvaldība (integrētas mācību tēmas – valsts valodas stilistika un valodas lietošana lietišķajos rakstos). Lietišķā komunikācija svešvalodā (angļu valodā). Informācijas tehnoloģijas.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Sekretārs
Programmas kods: 30T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0025
Stundu skaits: 960 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Biroja un sekretāra darba organizācija. Dokumentu pārvaldība. Personāllietvedība. Saskarsmes pamati. Tiesību pamati. Ekonomikas pamati. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Lietišķā svešvaloda (angļu valoda). Lietišķā svešvaloda (krievu valoda). Informācijas tehnoloģijas.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Lietvedis
Programmas kods: 20T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0024
Stundu skaits: 640 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamata izglītība
Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba drošība, vides aizsardzība). Lietvedība. Personāllietvedība. Saskarsme un lietišķā psiholoģija. Tiesību pamati. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Datormācība.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  Uz augšu 

Profesionālās pilnveides programmu apraksts:

Programmas nosaukums: Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana
Programmas kods: 30P 344 02
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Nodokļu sistēma. Tiesību pamati. Datormācība. Datorizēta grāmatvedība.
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Grāmatvedības pamati
Programmas kods: 30P 344 02
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Finanses, finanšu analīze. Nodokļu sistēma. Tiesību pamati. Lietvedība.
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Lietvedības pamati
Programmas kods: 30P 346 01
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba drošība, vides aizsardzība). Lietvedība. Personāllietvedība. Saskarsme un lietišķā psiholoģija. Tiesību pamati.
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Angļu valoda (B2 līmenis) sekretariāta un biroja darbā
Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Lietišķā angļu valoda (B2 līmenis).
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
  Uz augšu 
Programmas nosaukums: Angļu valoda (A2 līmenis) sekretariāta un biroja darbā
Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Lietišķā angļu valoda (A2 līmenis).
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Uz augšu 
Programmas nosaukums: Krievu valoda (B2 līmenis) valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem
Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Lietišķā krievu valoda (B2 līmenis).
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Uz augšu 
Programmas nosaukums: Krievu valoda (A2 līmenis) valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem
Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Lietišķā krievu valoda (A2 līmenis).
Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Uz augšu 
Pieteikties apmācībai 
vai saņemt sīkāku informāciju:
Ģimnāzijas 7/9 (ieeja no Raiņa ielas), Daugavpils
65429699, 27046097
Rakstiet mums