Projekti

IT manai nākotnes karjerai - sertifikātu izsniegšana

Projekta nosaukums: „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Realizācijas periods: 2015. g. – līdz šim brīdim;
sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 1993. gada
Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Mērķa auditorija: bezdarbnieki un darba meklētāji
Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem atbalstu profesionālai apmācībai, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai un neformālās izglītības ieguvei. Lasīt vairāk...


IT manai nākotnes karjerai - sertifikātu izsniegšana

Projekta nosaukums: „Jauniešu garantijas”
Realizācijas periods: 2015. g. – līdz šim brīdim;
sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 1993. gada
Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Mērķa auditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti
Projekts sekmē jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. Lasīt vairāk...


Projekts “Latviešu valodas apguve”

Projekta nosaukums: “Latviešu valodas apguve”
Realizācijas periods: 2014. – 2016. g.
Finansējums: Sabiedrības integrācijas fonds
Mērķa auditorija: pieaugušie Latvijas iedzīvotāji (izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus)
Divu mācību gadu laikā 50 cilvēki piedalījās bezmaksas latviešu valodas kursos. Labākiem tika sniegta iespēja bezmaksas nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā. Lasīt vairāk...


Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai

Projekta nosaukums: Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai
Realizācijas periods: 2012. – 2015. g.
Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Mērķa auditorija: mazo un mikro uzņēmumu darbinieki
Projekta ietvaros dalībnieki apguva prasmes, kas ļāva viņiem efektīvi pielietot darbā IT prasmes, pilnveidojot un paātrinot darba procesu, veiksmīgi prezentēt savu produkciju, kā arī pilnveidot savu grāmatvedības uzskaiti vai attīstīt savu biznesu elektroniskajā vidē. Lasīt vairāk...


IT manai nākotnes karjerai - sertifikātu izsniegšana

Projekta nosaukums: Projekts jauniešiem „IT manai nākotnes karjerai”
Realizācijas periods: 2013. – 2014. g.
Finansējums: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia
Mērķa auditorija: jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem
Projekta ietvaros tika organizēti bezmaksas apmācību semināri ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Projekta ietvaros jaunieši apguva jaunas zināšanas un praktiskas IT prasmes savas tālākās karjeras attīstībai. Lasīt vairāk...