Tehniskais serviss

Ar datortehniku un IT risinājumiem var strādāt tikai tad, ja tā pilnvērtīgi funkcionē. Tehniska rakstura problēmu novēršanai LatInSoft ir pieejami profesionāli servisa centra pakalpojumi.

LatInSoft tehniskais serviss sniedz sekojošus pakalpojumus:

  • garantijas remonts LatInSoft veikalos iegādātajai tehnikai
  • datortehnikas (datoru, portatīvo, printeru u.c.) remonts un modernizācija
  • printeru kasetņu atjaunošana un uzpilde
  • informācijas sistēmas drošības risinājumi
  • uzņēmumu IT struktūras izveide un uzturēšana
  • uzņēmuma datoros uzstādītā programmnodrošinājuma izmantošanas legalitātes novērtējums 
Pieteikties servisa pakalpojumiem
vai saņemt sīkāku informāciju:

Daugavpilī - 65422207

Rēzeknē - 64622001

Rakstiet mums