Angļu valoda (A2 līmenis) sekretariāta un biroja darbā

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Programma palīdz iemācīties saprast atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, uztvert galveno domu īsos, skaidri un dabiskā tempā izrunātos paziņojumos, sludinājumos. Izglītojamie apgūs klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas un prasmes angļu valodas lietošanā lietišķas komunikācijas procesam un zināšanas par angļu valodas likumsakarībām un pielietojumu Elementary līmenī.

Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Angļu valodas zināšanas sākot no A1 līmeņa.
Programmas saturs: Lietišķā angļu valoda (A2 līmenis):

Iepazīšanās. Dzīves stils. Darba vieta. Dzīves ceļi. Mācību vielas atkārtošana. Lietišķā etiķete. Lietišķie braucieni. Lietišķās pusdienas. Starpkultūru komunikācija. Mācību vielas atkārtošana. Biznesa plānošana. Reklāmas plāns. Pilsētā. Atvadīšanās. Mācību vielas atkārtošana.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēn.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: