Angļu valoda (B2 līmenis) sekretariāta un biroja darbā

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Angļu valoda (B2 līmenis) sekretariāta un biroja darbā ir mācību programma, kura paredzēta dziļai angļu valodas apguvei cilvēkiem, kuri apguvuši iepriekšējos līmeņus un kuri spēj komunicēt un saprast informāciju angļu valodā bez īpašām problēmām.

Šis kurss paredzēts dažādos uzņēmumos strādājošiem sekretāriem un biroja darbiniekiem. Tāpēc, ja jūs vēlaties paaugstināt angļu valodas zināšanas un pilnveidot savas valodas zināšanas profesionālajā jomā, tad aicinām jūs apgūt šo programmu mūsu mācību centrā.

Programmas apraksts:

Programma veido un attīsta komunikatīvo kompetenci tālākai valodas zināšanu pielietošanai darba vidē un saskarsmei mūsdienu daudzkultūru pasaulē. Programmas mērķis – pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, lai komunicētu angļu valodā un paaugstinātu angļu valodas zināšanas Intermediate līmenī.

Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri strādā birojā vai veic administratīvo darbu, kuriem ir vidējā izglītība un kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas lietišķajā jomā

Programmas kods: 30P 227 00 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība

Angļu valodas zināšanas ne zemākas par A2 līmeni

Programmas saturs: Lietišķā angļu valoda (В2 līmenis):

Iepazīšanās. Dzīves stils. Runāsim par darbu! Dzīves ceļi: izglītība un karjera. Lietišķā etiķete. Lietišķie braucieni, komandējumi. Kompānijas struktūra un tēls. Starpkultūru komunikācija. Biznesa plānošana. Reklāmas plāns. Pilsētā. Publiskā uzstāšanās, atvadīšanās.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem.
Nodarbību laiks: Diena (katru darba dienu, pa 4-8 akad. stundām), apmācību ilgums – 1-2 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet apmācības procesā?

  • Zināšanas un brīvu gramatikas pielietojumu B2 līmenī
  • Zināšanas par ikdienas un lietišķo etiķeti
  • Prasmi brīvi rakstīt
  • Lietišķās un ikdienas komunikācijas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pēc apmācības pabeigšanas jūs saņemsiet apliecību par profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi. Jūs paaugstināsiet savas angļu valodas zināšanas, kuras būs nepieciešamas tam, lai ilgstošu laiku saglabātu savu kompetenta darbinieka statusu. Jūs bez problēmām spēsiet izteikt savas domas gan rakstiska veidā, gan sarunājoties ar citiem cilvēkiem.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: