Informācijas ievadīšanas operators

Profesionālās tālākizglītības programma.

Programmas kods: 20T 482 00 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0400
Stundu skaits: 480 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas saturs: Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Saskarsme un profesionālā ētika. Dokumentu pārvaldības pamati. Stilistika un rediģēšana. Ātrrakstīšana. Informācijas tehnoloģijas.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: