Klientu apkalpošanas operators

Profesionālās tālākizglītības programma.

Programmas kods: 20T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0402
Stundu skaits: 480 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Programmas saturs: Uzņēmuma darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba  un vides aizsardzība, pirmā palīdzība, darba tiesiskās attiecības). Saskarsme. Lietišķā etiķete un klientu apkalpošana. Dokumentu pārvaldība (integrētas mācību tēmas – valsts valodas stilistika un valodas lietošana lietišķajos rakstos). Lietišķā komunikācija svešvalodā (angļu valodā). Informācijas tehnoloģijas.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: