Krievu valoda (B2 līmenis) valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Programma dod dziļas zināšanas par krievu valodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām, krievu valodas un saziņas nacionālo specifiku, sniedz iespēju lietot krievu valodu savu profesionālo interešu un vajadzību īstenošanā, brīvi izteikt viedokli par dažādiem faktiem, notikumiem, problēmām.

Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība.

Krievu valodas zināšanas sākot no A2 līmeņa.

Programmas saturs: Krievu valoda (B2 līmenis):
Ikdienas etiķete. Personīga informācija. Attiecības starp cilvēkiem. Personiskās un lietišķās attiecības. Runāsim par darbu! Dzīves ceļi: izglītība un karjera. Dzīves stils: dienas kārtība – plānošana. Lietišķā etiķete: saviesīgo sarunu prasme. Lietišķās pusdienas. Pilsēta, ekskursija pa pilsētu, transports pilsētā (sabiedriskais transports), orientēšanās pilsētā. Lietišķie braucieni, komandējumi. Ceļojumi un vēsture. Dzīves stils. Ārējais izskats. Lietišķais stils. Cilvēku psiholoģija: raksturs. Publiskā uzstāšanās. Prezentācijas. Sapulces un sēdes. Dzīve citās valstīs: starpkultūru komunikācija. Cilvēks un sabiedrība. Cilvēks informāciju pasaulē.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēn.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: