Krievu valoda (B2 līmenis) starptautiskā biznesā strādājošiem

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Krievu valoda (B2 līmenis) ir īpaša apmācību programma, paredzēta cilvēkiem, kuri pārvalda krievu valodu pietiekami labā līmenī un kuriem jau ir pieredze dažādās komunikācijas situācijās.

Kurss būs piemērots cilvēkiem, kuri strādā starptautiskā biznesa jomā, kuri vēlas pilnveidot savas krievu valodas zināšanas profesionālajā jomā. Ja jums ir jāuzlabo krievu valodas zināšanas, tad mēs jūs aicinām apgūt šo programmu mācību centrā Latinsoft.

Programmas apraksts:

Programma sniedz dziļas zināšanas par krievu valodas lietošanas likumsakarībām un funkcijām, par nacionālo specifiku, komunicējot krievu valodā, sniedz iespējas izmantot krievu valodu savu profesionālo interešu un vajadzību realizācijā, brīvi izteikt savas domas par dažādiem faktiem, notikumiem, problēmām.

Programmas kods: 30P 227 00 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība

Krievu valodas zināšanas ne zemākas par A2 līmeni

Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri strādā starptautiskā biznesa jomā, kuriem ir vidējā izglītība un kuri vēlas paaugstināt savas krievu valodas zināšanas lietišķajā jomā
Programmas saturs: Lietišķā krievu valoda (B2 līmenis):
Ikdienas etiķete. Personīgā informācija. Cilvēku savstarpējās attiecības. Personīgās un lietišķās attiecības. Runāsim par darbu! Izglītība un karjera. Dzīves stils. Lietišķā etiķete. Lietišķās pusdienas. Pilsēta, ekskursija, sabiedriskais transports. Lietišķie braucieni. Ceļojumi un vēsture. Ārējais izskats, lietišķais stils. Cilvēka psiholoģija. Publiska uzstāšanās. Sanāksmes un sēdes. Starpkultūru komunikācija. Cilvēks un sabiedrība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 4-8 akad. stundām), apmācību ilgums – 1-2 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālas pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet apmācības procesā?

  • Krievu valodas gramatikas un leksikas zināšanas B2 līmenī
  • Krievu valodas pielietošanu ikdienas un lietišķās etiķetes ietvaros
  • Pareizas runas un rakstības prasmes
  • Valodas gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes
  • Lietišķās un ikdienas komunikācijas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultāta?

Pabeidzot apmācību programmu, jūs saņemsiet profesionālās pilnveides izglītības apliecību.  Turklāt, jūs pilnveidosiet savas krievu valodas zināšanas gramatikas jomā, uzlabosiet profesionālās komunikācijas prasmes, kas noderēs darbam dažādās valsts, pašvaldības un citās iestādēs.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: