Kursi un mācību programmas

Pie mums tiek piedāvāti dažāda ilguma un intensitātes kursi un mācību programmas profesionālās izglītības iegūšanā un kvalifikācijas paaugstināšanā informācijas tehnoloģiju, valodu (angļu, vācu, franču, latviešu), grāmatvedības uzskaites, lietvedības un uzņēmējdarbības sfērā. Piedāvājam apmācības grāmatvedības programmas GrinS lietošanā.