Lietvedības pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Programma sniedz zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas lietveža darbam dažādās valsts un privātā sektora iestādēs, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrēšana, apgrozība, kontrole un saglabāšana saskaņā ar lietu nomenklatūru un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas kods: 30P 346 01
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki ar vidējo izglītību, kam ir vēlme paaugstināt savu kompetenci un iegūt zināšanas dokumentu pārvaldības jomā.
Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba drošība, vides aizsardzība). Lietvedība. Personāllietvedība. Saskarsme un lietišķā psiholoģija. Tiesību pamati.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 6 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 16-24 mēn.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: