Lietvedis

Programmas kods: 20T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0024
Stundu skaits: 640 stundas
Iepriekšējā izglītība: Pamata izglītība
Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētas mācību tēmas – darba drošība, vides aizsardzība). Lietvedība. Personāllietvedība. Saskarsme un lietišķā psiholoģija. Tiesību pamati. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Datormācība.
Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: