Sekretārs

Profesionālās tālākizglītības programmas

Programma sniedz zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas sekretāra darbam valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un citās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrēšana, apgrozība, kontrole un saglabāšana saskaņā ar lietu nomenklatūru un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar klientiem savas kompetences ietvaros, efektīvi izmantojot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus.

Programmas kods: 30T 346 01 1
Prof. kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0025
Stundu skaits: 960 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki ar vidējo izglītību, kuri vēlas iegūt sekretāra specialitāti un apgūt dokumentu pārvaldību no teorētiskiem pamatiem līdz zināšanu praktiskai pielietošanai.
Programmas saturs: Biroja un sekretāra darba organizācija. Dokumentu pārvaldība. Personāllietvedība. Saskarsmes pamati. Tiesību pamati. Ekonomikas pamati. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Lietišķā svešvaloda (angļu valoda). Lietišķā svešvaloda (krievu valoda). Informācijas tehnoloģijas.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 6 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 16-24 mēn.

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: