GrinS lietotāju atbalsts

GrinS lietotāju atbalsts tiek sniegts klientiem, kuri ir noslēguši ar mums apkalpošanas līgumu, kā ietvaros pieredzējuši konsultanti palīdzēs operatīvi atrisināt jebkuru praktisku problēmsituāciju, kā arī atbildēs uz klienta jautājumiem. Palīdzības sniegšanai lietotājiem tiek izmantotas konsultācijas pa tālruni, attālinātās pieejas līdzekļi , konsultanta izbraukumi uz klienta ofisu.