Kursi un izglītības programmas

Profesionālās tālākizglītības centrā LATINSOFT tiek piedāvāti dažāda ilguma un intensitātes kursi un izglītības programmas profesionālās izglītības ieguvei un kvalifikācijas paaugstināšanai informācijas tehnoloģiju, valodu (angļu, vācu, franču, latviešu), grāmatvedības uzskaites, loģistikas, lietvedības un uzņēmējdarbības jomā. Piedāvājam apmācību grāmatvedības programmas GrinS lietošanā.