Vācu valoda (bez priekšzināšanām/ A līmenis)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju vispusīgi apgūt vācu valodas zināšanas iesācēja līmenī. Katra līmeņa apmācības kurss ietver runas attīstību, paplašinot vārdu krājumu, gramatikas pielietojumu, klausīšanas un lasīšanas prasmi.

Stundu skaits: 150 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Nav prasību.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme apgūt vācu valodu.
Programmas saturs: Vācu valoda atbilstoši iesācēju līmeņa prasībām:

Erste Kontakte. Familie. Einkauf. Essen und Trinken. Mein Tag. Wetter. Wohnen. Orientierung in der Stadt. Gesundheit.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3-5 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: