Vācu valoda (bez priekšzināšanām/ A līmenis)

Neformālās izglītības programma

Vācu valoda (bez priekšzināšanām/A līmenis) ir sākuma līmenis, kas paredz vācu valodas pamatu apguvi, t.i. alfabēta, fonētisko un elementāru runas pamata prasmju  pārvaldīšanu.

Ja jūs vēlaties uzsākt vācu valodas apguvi, tad mēs labprāt aicinām jūs apgūt šo mācību programmu mūsu mācību centrā LatInSoft. Lai pieteiktos kursiem, jūs varat iesniegt pieteikumu mūsu mājaslapā, kura aizpildīšana aizņems tikai pāris minūtes, kā arī piezvanīt mums vai ierasties personīgi.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju apgūt vācu valodu sākuma līmenī. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma paplašināšanu, gramatikas lietošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi.

Stundu skaits: 60 – 150 stundas.
Izglītības prasības: Prasību nav.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas mācīties vācu valodu
Programmas saturs: Vācu valoda (А līmenis):
Erste Kontakte. Familie. Einkauf. Essen und Trinken. Mein Tag. Wetter. Wohnen. Orientierung in der Stadt. Gesundheit.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 2 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1.5-3 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra izsniegta apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Alfabētu, pareizu burtu un vārdu izrunu
  • Vienkāršas gramatikas un leksikas zināšanas A līmenī
  • Prasmi veidot vienkāršus teikumus
  • Prasmi apmainīties ar vienkāršu informāciju

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pabeidzot mācības, jūs saņemsiet mācību centra izdotu apliecību par vācu valodas programmas apguvi A līmenī. Jums pavērsies iespēja pāriet uz nākamo vācu valodas apguves līmeni, kā arī perspektīvas iekārtoties darbā, kur nepieciešamas šīs valodas pamatzināšanas.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: