Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Lower Intermediate/ A2-B1)

Neformālās izglītības programma

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Lower Intermediate/ A2-B1) paredz angļu valodas zināšanu pilnveidi sarunvalodas līmenī. Šis līmenis paredzēts cilvēkiem, kuri jau apguvuši pamatzināšanas angļu valodā un vēlas papildināt savas prasmes.

Mēs iesakām sākt angļu valodas mācības no Lower Intermediate līmeņa, ja jūs spējat pietiekami ātri runāt un sarunāties ar ārvalstu sarunu biedru, jums ir labs vārdu krājums un jūs spējat saprast angļu valodā teikto. Mēs jūs ar prieku aicinām apgūt šo programmu mūsu mācību centrā.

Programmas apraksts:

Programma dod iespēju apgūt angļu valodu Lower Intermediate līmenī. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma papildināšanu, gramatikas pielietošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi.

Stundu skaits: 60 vai 100 stundas.
Izglītības prasības: Angļu valodas zināšanas A2 līmenī
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas
Programmas saturs: Angļu valoda (А2-В1 līmenis):
Who is who? Right place, wrong time. Where are you going? From rags to riches. Are you a party animal? If something bad can happen, it will. Famous fears and phobias. I hate weekends! What a week!
Nodarbību veids: Grupās pa 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 2-3 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra izsniegta apliecība par programmas apguvi

Ko jūs iemācīsieties apmācību procesā?

  • Gramatiskās uzbūves zināšanas А2-В1 līmenī
  • Jaunas leksikas zināšanas
  • Pareizas izrunas un rakstīšanas prasmes
  • Ikdienas komunikācijas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pēc Lower Intermediate  līmeņa angļu valodas programmas apguves jūs saņemsiet mācību centra izsniegtu apliecību par šīs programmas apguvi. Jums pavērsies jaunas iespējas komunicēšanai par ikdienas dzīvē nozīmīgām tēmām, ļaujot jums justies mierīgāk un pārliecinošāk angļu valodā runājošā vidē un sarunājoties ar angļu valodas nesējiem.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: