Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Lower Intermediate/ A2-B1)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju vispusīgi attīstīt angļu valodas zināšanas Lower Intermediate līmenī. Apmācības kurss ietver runas attīstību, paplašinot vārdu krājumu, gramatikas pielietojumu, klausīšanas un lasīšanas prasmi.

Stundu skaits: 150 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Angļu valodas zināšanas atbilstoši A2 līmeņa prasībām.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme apgūt angļu valodu.
Programmas saturs: Angļu valoda atbilstoši A2-B1 līmeņa prasībām:
Who is who? Right place, wrong time. Where are you going? From rags to riches. Are you a party animal? If something bad can happen, it will. Famous fears and phobias. I hate weekends! What a week!
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1,5 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2-3 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: