Latviešu valoda (vidējais/B līmenis)

Neformālās izglītības programma

Latviešu  valoda (vidējais/B līmenis) paredzēts sarežģītāku latviešu valodas gramatisko konstrukciju apguvei, kas būs nepieciešams valsts valodas prasmes B pakāpes eksāmena veiksmīgai nokārtošanai. Turklāt, apgūstot šo programmu, jūs varēsiet veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, kā arī formulēt un pamatot savas domas.

Latviešu valodas programma mācību centrā LatInSoft nodrošina iespēju ar labākā pasniedzēju sastāva palīdzību  sagatavoties eksāmena nokārtošanai B pakāpes ieguvei, kā arī attīstīt komunikācijas prasmes ikdienā. Ja jūs interesē latviešu valodas prasmes pilnveide, tad ar prieku aicinām jūs pieteikties kursiem, iesniedzot pieteikumu apmācībai.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši B līmeņa prasībām. Sagatavošanās valsts valodas prasmes pārbaudei.

Stundu skaits: 100 – 150 stundas.
Izglītības prasības: Latviešu valodas zināšanas A līmenī
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei

 

Programmas saturs: Latviešu valoda (В līmenis):
Es un mana ģimene. Mācības un darbs. Pakalpojumi. Veselība. Brīvais laiks. Latvija. Latvijas daba. Valsts un sabiedrība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra izsniegta apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Papildu leksikas zināšanas B līmenī
  • Jaunu gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes
  • Gramatikas un leksikas prasmju pielietojumu frāžu un dialogu veidošanā
  • Prasmi lasīt un saprast dažāda satura tekstus

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Beidzot apmācības, jūs saņemsiet apliecību par programmas apguvi, kā arī sagatavosieties eksāmena kārtošanai  B pakāpes ieguvei. Mācību centra darbinieki Jums palīdzēs pareizi aizpildīt un iesniegt pieteikumu eksāmena kārtošanai. Jūs papildināsiet savu vārdu krājumu, apgūsiet sarežģītākas gramatiskās konstrukcijas un iemācīsieties brīvi formulēt savas domas par sadzīves un profesionālajām tēmām.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: