Latviešu valoda (vidējais/B līmenis)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju pilnveidot latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runu un rakstību atbilstoši vidējā līmeņa prasībām. Piedāvājam arī sagatavošanos valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai.

Stundu skaits: 100 vai 120 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Latviešu valodas zināšanas A līmenī.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.
Programmas saturs: Latviešu valoda atbilstoši vidējā līmeņa prasībām:
Es un mana ģimene. Mācības un darbs. Pakalpojumi. Veselība. Brīvais laiks. Latvija. Latvijas daba. Valsts un sabiedrība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1,5 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2-4 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: