Latviešu valoda (augstākais/C līmenis)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju pilnveidot latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runu un rakstību atbilstoši augstākā līmeņa prasībām. Piedāvājam arī sagatavošanos valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai.

Stundu skaits: 100 vai 120 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Latviešu valodas zināšanas B līmenī.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.
Programmas saturs: Latviešu valoda atbilstoši augstākā līmeņa prasībām:

Iepazīšanās. Es un mani tuvinieki. Draugi un paziņas. Dzīves apstākļi un vide. Izglītība, izglītības iespējas un valodas apguve. Profesionāla darbība. Laika posmi. Mājsaimniecības darbi. Ēdienreizes. Tirdzniecība. Sadzīves pakalpojumi. Transports un satiksme. Atpūtas iespējas. Kultūra un māksla. Svētki un tradīcijas. Sports. Ceļošana. Latvija kartē. Latvijas daba un kultūra. Valsts simboli.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1,5 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2-4 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: