Latviešu valoda (augstākais/C līmenis)

Neformālās izglītības programma

Latviešu  valoda (augstākais/C līmenis) – tas ir valodas zināšanu obligātais līmenis, kas nepieciešams ne tikai valsts iestāžu darbiniekiem un vadītājiem, bet arī tiem, kuru darbs ir tieši saistīts ar dokumentu apstrādi, lietvedību, tulkošanu un kam ir nepieciešama valodas prasmes pakāpes paaugstināšana.

Mūsu pasniedzēju sastāvs sagatavos jūs valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmena kārtošanai C līmenī.  Apmācību procesā ikviens cilvēks ar B līmenim atbilstošām priekšzināšanām var dziļāk apgūt valodu gan gramatikas, gan komunikācijas prasmju ziņā. Tāpēc ar lielāko prieku aicinām jūs pieteikties kursiem mūsu mācību centrā, iesniedzot pieteikumu apmācībai.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši C līmeņa prasībām. Sagatavošanās valsts valodas prasmes pārbaudei.

Stundu skaits: 100 – 150 stundas.
Izglītības prasības: Latviešu valodas zināšanas B līmenī
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei
Programmas saturs: Latviešu valoda (С līmenis):
Iepazīšanās. Es un mani tuvinieki. Draugi un paziņas. Dzīves apstākļi un vide. Izglītība, izglītības iespējas un valodu apguve. Profesionālā darbība. Mājas darbi. Ēšanas paradumi. Tirdzniecība. Sadzīves pakalpojumi. Transports un satiksme. Vaļas brīžu pavadīšana. Kultūra un māksla. Svētki un tradīcijas. Sports un ceļojumi. Latvijas karte.  Latvijas daba un kultūra. Valsts simboli.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra izsniegta apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Papildu leksikas zināšanas atbilstoši C līmenim
  • Sarežģītāku gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes
  • Spējas brīvi pielietot gramatikas un leksikas prasmes, veidojot frāzes un dialogus
  • Prasmi lasīt un saprast dažādas sarežģītības pakāpes tekstus

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Beidzot apmācības, jūs saņemsiet mācību centra izsniegtu apliecību par latviešu valodas C līmeņa programmas apguvi, kā arī pilnībā sagatavosieties latviešu valodas prasmes pārbaudes eksāmena kārtošanai. Mācību centra darbinieki palīdzēs Jums pareizi aizpildīt un iesniegt pieteikumu eksāmena kārtošanai. Jūs iemācīsieties maksimāli brīvi sarunāties, izteikties un pamatot savas domas par dažādām sadzīves un profesionālajām tēmām. Turklāt, jūs spēsiet lasīt un saprast, lasīt vai rakstīt jebkuras sarežģītības pakāpes tekstus par visdažādākajām tēmām.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: