NILLTPFN likuma iekšējās kontroles sistēma (metodika) uzņēmumā pielāgota ārpakalpojumu sniedzējiem

NILLTPFN metodikai obligāti jābūt visiem uzņēmumiem, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus.  Tomēr tikai metodikas esamība bez praktiskām iemaņām likuma prasību izpildei nenosargās grāmatvedības uzņēmumu no soda sankcijām. Viņiem ir pienākums dokumentāli pierādīt, ka ievēro likuma prasības.

NILLTPFN likuma iekšējās kontroles sistēma (metodika) uzņēmumā pielāgota ārpakalpojumu sniedzējiem

Mūsu izstrādātā NILLTPFN metodika vairākkārt tika pārbaudīta no VID puses, pēdējā pārbaude tika veikta 2020. gada martā.

Ir vairāki iemesli pasūtīt metodiku pie SIA “LATINSOFT”:

Pirmais – Jūsu iepriekšējā metodika ir novecojusi , tā kā saskaņā ar NILLTPFN likumu metodika jāatjauno reizi trijos gados;

Otrais – Jums nav laika un nepieciešamo zināšanu, lai patstāvīgi izstrādātu metodiku.

Trešais – kaut kāda daļa metodikas Jums ir, bet to vajag papildināt.

Pasūtot pie mums NILLTPFN metodiku, Jūs saņemsiet:

 1. NILLTPFN metodiku, kura iekļauj sevī:
 • Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu saistītais NILLTPFN risks.
 • Kārtība un apjoms kādā veicama klienta izpēte.
 • Kārtība kādā veicama klienta darījuma uzraudzība.
 • Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.
 • Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem un VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.
 • Kārtība kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.
 • Klientu izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana.
 • Protokoli par NILLTPFN politiku un procedūru darbību pārskatīšanu.
 • Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standarti, pildot šā likuma prasības.
 • Sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma.
 • Darbinieku apmācības dokumenti.
 1. Veidlapas paraugus, kā aizpildīt šīs veidlapas, kā arī īsu instrukciju veidlapu aizpildīšanai.

Vērtība

Metodikas pilna vērtība ar veidlapām – 190 EUR + 21 %PVN.

Vērtība tiek sadalīta uz diviem maksājumiem:

metodikas vērtība pdf failā – 95 EUR + 21% PVN;

veidlapu ar instrukciju vērtība word failā – 95 EUR + 21% PVN.

Pasūtījuma izpildes kārtība

 1. Jūs veicat pasūtījumu, kur norādat klienta datus par uzņēmumu.
 2. Uz norādīto e-pastu mēs Jums nosūtīsim pilnīgāku informāciju.
 3. Ja Jūs piekrītat piedāvājumam, mēs nosūtīsim rēķinu apmaksai 50% no pilnās vērtības.
 4. Pēc apmaksas saņemšanas nosūtīsim Jums metodiku.
 5. Mēs nosūtīsim rēķinu uz atlikušo summu 50% no pilnās vērtības un pēc apmaksas saņemšanas nosūtīsim Jums veidlapas un instrukcijas.

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu