Angļu valoda (bez priekšzināšanām/ Beginner/ A1)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju vispusīgi apgūt angļu valodas zināšanas Beginner līmenī. Apmācības kurss ietver runas attīstību, paplašinot vārdu krājumu, gramatikas pielietojumu, klausīšanas un lasīšanas prasmi.

Stundu skaits: 150 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Nav prasību.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme apgūt angļu valodu.
Programmas saturs: Angļu valoda atbilstoši A1 līmeņa prasībām:
Nice to meet you. Jobs. Food. Lost property office. Routines. Abilities. Who were they? A house with a history. Lifestyles. The True False Show.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3-5 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: