Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Mūsdienās darba devēji iesaka daudziem darbiniekiem paaugstināt savu kompetenci, jo pašlaik darba tirgū biežāk tiek atzinīgi novērtēti augstas klases speciālisti ar prasmēm pareizi pielietot savas zināšanas un iemaņas visaugstākā rezultāta sasniegšanai noteiktā jomā.

Ja jūs esat ieinteresēts pilnveidot savas prasmes, jūs varat paaugstināt savu grāmatveža kvalifikāciju mūsu mācību centrā. Mēs piedāvājam papildu izglītojošus kursus, kas sniegs jums izredzes veiksmīgai virzībai pa karjeras kāpnēm.

Programmas apraksts:

Programma nodrošina iespēju uzlabot grāmatveža profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, paaugstināt grāmatveža profesionālās sagatavotības līmeni, iepazīstina ar jaunievedumiem un izmaiņām LR likumdošanas aktos, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti.

Programmas kods 30P 344 02 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki ar vidējo izglītību, kuriem ir pamatzināšanas grāmatvedībā un kuri vēlas paaugstināt savu kompetenci grāmatvedības jomā

 

Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Nodokļu sistēma. Tiesību pamati. Informācijas tehnoloģijas. Datorizētā grāmatvedība, balstīta uz GrinS  programmu kompleksa pamata.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), apmācību ilgums – 1 mēnesis.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības dokuments:  Apliecība par profesionālas pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Populārās programmas GrinS izmantošanas papildu prasmes
  • Zināšanas par Latvijas Republikas nodokļu sistēmu
  • Zināšanas tiesiskā regulējuma pamatos
  • Prasmes finanšu uzskaites jomā
  • Prasmes ātri un pareizi veikt nepieciešamos aprēķinus
  • Prasmes pareizi strādāt ar dokumentāciju
  • Prasmes pareizi pārvaldīt uzņēmuma finanšu pārskatus

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pēc mācību programmas apgūšanas jūs saņemsiet apliecību par profesionālas pilnveides izglītību. Jūs paaugstināsiet savu kvalifikāciju, bet pateicoties iegūtajai pieredzei, vienmēr būsiet pieprasīti darba devēju vidū.

Mūsu mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas, kuras jums nodrošinās lielākus ienākumus nākotnē. Prasmju uzlabošana un zināšanu paaugstināšana jūs sagatavos veiksmīgai karjeras izaugsmei.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: