Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Programma dod iespēju pilnveidot grāmatvežu profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas konkurētspējai darba tirgū, paaugstināt grāmatveža profesionālās sagatavotības līmeni, iepazīstinot ar jaunumiem un grozījumiem LR likumos „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likums”, LR likumos par nodokļiem un nodevām, MK noteikumos un citos normatīvajos aktos, kas ir saistoši grāmatvedībai, savā darbā ievērot profesionālās ētikas principus.

Programmas kods: 30P 344 02
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Nodokļu sistēma. Tiesību pamati. Datormācība. Datorizēta grāmatvedība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēn.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: