Latviešu valodas stilistika

Neformālās izglītības programma

Latviešu valodas stilistika – šī mācību programma ir paredzēta tiem, kuri vēlas un kuriem ir svarīgi pārvaldīt valsts valodu profesionālā līmenī, kā arī strādāt ar dažādu stilu tekstiem, dokumentiem un orientēties mūsdienu tendencēs.

Ja jūs vēlaties paaugstināt runas un rakstības kultūras prasmes, tad mūsu pasniedzēju sastāvs jums noteikti palīdzēs. Šo mācību kursu iespējams apgūt mācību centrā LatInSoft, iesniedzot pieteikumu apmācībām.

Programmas apraksts:

Mācību kurss būs noderīgs biroja darbiniekiem, vecāko klašu skolēniem, studentiem un visiem, kuri vēlas paaugstināt savu runas kultūru, veidot skaistus teikumus, ievērojot lietišķās latviešu valodas stilistiku, un kopumā – runāt bez kļūdām.

Stundu skaits: 24 stundas
Izglītības prasības: Nav prasību
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savu runas kultūru, ievērojot lietišķās latviešu valodas stilistiku.
Programmas saturs: Leksiskā stilistika. Vārddarināšana. Tipiskās kļūdas komunikācijā. Kļūdas, veidojot teikumus. Nepareiza vārdu lietošana. Runas kultūra.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (2-3 reizes nedēļā pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3 nedēļas.

Vakars (2-3 reizes nedēļā pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3 nedēļas.

Izglītības dokuments Mācību centra izsniegts sertifikāts par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Teorētiskās zināšanas stilistikas jomā.
  • Prasmi atrast stilistikas kļūdu pamata tipus
  • Latviešu literārās valodas pārvaldīšanu
  • Rakstības un runas kultūras pārvaldīšanu

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Apmācību rezultātā jūs saņemsiet mācību centra izsniegtu sertifikātu par šīs programmas apguvi. Turklāt, jūs paaugstināsiet mutiskās un rakstiskās runas kultūru, apgūsiet mūsdienu procesus un pēdējās tendences latviešu valodā, kā arī stilistikas un gramatikas normas. Iemācīsieties pareizi izvēlēties un izmantot vārdnīcas un citus uzziņas materiālus, ieskaitot interneta avotus.

Sertifikāts

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: