Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Higher Intermediate/ B2)

Neformālās izglītības programma
Angļu valoda Upper Intermediate līmenī ir augsta līmeņa angļu valodas apguve, nonākot līdz kuram cilvēks ne tikai spēj pareizi veidot teikumus, bet arī brīvi sarunāties praktiski par jebkuru tēmu un ātri saprast valodas nesēja teikto.

Šī kursa apmācības tiks balstītas uz jau esošām zināšanām, apgūstot vēl sarežģītākas ar valodu saistītās situācijas, kurās tiks pielietotas jau zināmās gramatiskās konstrukcijas.  Ja jūs vēlaties pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, tad mēs aicinām jūs apgūt atbilstošu mācību programmu mūsu mācību centrā LatInSoft, iesniedzot pieteikumu apmācībām.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju apgūt angļu valodu Upper Intermediate līmenī. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma papildināšanu, gramatikas pielietojumu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi.

Stundu skaits 100 vai 60 stundas.
Izglītības prasības: Angļu valodas zināšanas В1 līmenī
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas.
Programmas saturs: Angļu valoda (В2 līmenis):
Q and A. National stereotypes: truth or myth? The one place a burglar won’t look. Would you get out alive? The psychology of music. Speaking to the world. I wish you wouldn’t…!
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 2-3 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra izsniegta apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Angļu valodas zināšanas B2 līmenī un gramatikas brīva pielietojuma iespējas
  • Jaunas leksikas zināšanas
  • Pareizas un brīvas rakstības prasmes
  • Brīvas komunikācijas prasmes par dažādām tēmām

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pabeidzot apmācības, jūs saņemsiet mācību centra apliecību par angļu valodas apguvi Upper Intermediate līmenī. Paaugstinot savas zināšanas, jums radīsies iespēja mācīties vai strādāt ārzemēs.  Turklāt, jums būs iespēja uzrādīt angļu valodas apguvi apliecinošu dokumentu darba intervijā, piemēram, stājoties darbā ārzemju uzņēmumā, kurā strādājot ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas, ne zemākas par Upper Intermediate līmeni.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: