Intensīvais lietvedības kurss

Neformālās izglītības programmas

Kurss dod iespēju īsā laika iegūt pamatzināšanas dokumentu rekvizītu noformēšanā un arhīvu darbībā, izskatīt dažādu dokumentu grupu noformēšanas īpatnības, kā arī uzzināt par aktuālām tendencēm lietvedības jomā.

Stundu skaits: 24 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Nav prasību.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme apgūt pamatiemaņas dokumentu pārvaldībā un uzzināt par aktuālākām tendencēm lietvedības jomā.
Programmas saturs: Lietvedības pamatjautājumi. Dažādu dokumentu grupu noformēšanas īpatnības. Arhīvu darbība. Praktiskās nodarbības.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (2 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3 ned.

Vakara laikā (2 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3 ned.

Izglītības dokuments: Mācību centra sertifikāts par programmas apguvi.

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: