Intensīvais lietvedības kurss

Neformālās izglītības programma.

Vēlaties īsā laikā apgūt dokumentu noformēšanas pamatprasmes? Nesaprotat, kāda ir atšķirība starp organizatoriskajiem,  rīkojuma un citiem dokumentu veidiem? Jūs nezināt, kā nodot lietas glabāšanai arhīvā? Tad ar lielāko prieku aicinām jūs apgūt intensīvo dokumentu pārvaldības kursu mūsu mācību centrā Latinsoft.

Programmas apraksts:

Kurss sniedz iespēju īsā laikā apgūt pamatzināšanas un prasmes darbā ar dokumentiem un arhīvu, izskatīt dažādu dokumentu grupu rekvizītu noformēšanas īpatnības, kā arī uzzināt par aktuālajām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.

Stundu skaits: 24 stundas
Izglītības prasības: Nav prasību
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes dokumentu noformēšanā un uzzināt par aktuālām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.
Programmas saturs: Dokumentu pārvaldības pamatjautājumi. Dažādu dokumentu grupu noformēšanas īpatnības. Arhīva darbs. Praktiskās nodarbības.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 3 nedēļas.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 3 nedēļas.

Izglītības dokuments: Mācību centra sertifikāts par programmas apguvi

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

  • Pamatiemaņas dokumentu pārvaldības jomā
  • Zināšanas un praktiskās iemaņas dokumentu apgrozībā
  • Pamatzināšanas darbā ar organizācijas arhīvu

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet mācību centra izdotu sertifikātu par programmas apguvi. Jūs apgūsiet zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar dokumentiem, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē dokumentu pārvaldības zināšanas, pat ja jūs strādājat citā sfērā.

Sertifikāts

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: