Grāmatvedības pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Grāmatvedība ir svarīgs jebkura uzņēmuma pamats. Grāmatveža profesija joprojām ir neaizvietojama un pieprasīta, jo ik dienu tiek atvērts aizvien vairāk jauno uzņēmumu, kam nepieciešami kadri. Ja jūs esat cilvēks, kurš tiecas uz pašizglītību, tad jums ir iespēja paaugstināt savu kompetenci un apgūt grāmatvedības pamatus mācību centrā Latinsoft. Mēs piedāvājam kursus iesācējiem grāmatvedības profesijā, kas kļūs par labu karjeras startu.

Programmas apraksts:

Programma sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas Latvijas grāmatvedības pārskatu sistēmas, tās elementu un pārvaldīšanas principu ietvaros atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas kods: 30P 344 02 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuriem ir vidējā izglītība un kuri vēlas paaugstināt savu kompetenci un iegūt pamatzināšanas grāmatvedības jomā
Programmas saturs: Finanšu grāmatvedība. Finanses, finanšu analīze. Nodokļu sistēma.  Tiesību pamati. Dokumentu pārvaldība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), mācību ilgums – 1 mēnesis.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības ieguves dokuments: Apliecība par profesionālas pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Zināšanas par Latvijas Republikas nodokļu sistēmu
  • Zināšanas tiesiskā regulējuma pamatos
  • Prasmes finanšu uzskaites jomā
  • Prasmes pareizi veidot uzņēmuma finanšu pārskatus
  • Prasmes pareizi strādāt ar dokumentāciju
  • Uzņēmuma finanšu stāvokļa un darbības rezultātu novērtēšanas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Mācību programmas apguves noslēgumā jūs saņemsiet apliecību par profesionālas pilnveides izglītību. Jūs ne tikai paaugstināsiet savu kvalifikāciju, bet arī apgūsiet papildu prasmes un zināšanas grāmatvedības jomā, kas jums palīdzēs zinoši pārvaldīt finanses. Jūs būsiet sagatavoti tam, lai ilgstošu laiku saglabātu savu konkurētspēju darba tirgū.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: