Vācu valoda (ar priekšzināšanām/ B līmenis)

Neformālās izglītības programma

Vācu valoda (ar priekšzināšanām/B līmenis) ir augstāks zināšanu apguves līmenis, kas paredz sarežģītākas gramatikas un leksikas apguvi. Cilvēks, kurš pārvalda šo līmeni, spēj saprast vācu valodā dzirdēto un runāt, izsakot savas domas vienkāršiem vārdiem.

Lai papildinātu savas vācu valodas prasmes, jūs varat apgūt šo programmu mūsu mācību centrā LatInSoft, iesniedzot pieteikumu mācībām. Pieredzējis pasniedzējs novērtēs jūsu līmeni, noskaidrojot vājās un stiprās puses, lai sasniegtu vācu valodas pārvaldīšanas virsotnes.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespējas pilnveidot vācu valodas prasmes. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma paplašināšanu, gramatikas izmantošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi.

Stundu skaits: 60 vai 100 stundas.
Izglītības prasības: Vācu valodas zināšanas A1 līmenī
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas vācu valodas zināšanas
Programmas saturs: Vācu valoda (В līmenis):
Bekanntschaft Erste Kontakte. Ich, meine Familie und persönliche Beziehungen. Aussehen und Persönlichkeit. Gesundheit. Arbeit, Beruf, Karriere. Kleidung. Mode. Reise. Kommunikation.
Nodarbību veids: Grupās pa 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 2-3 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Vācu valodas gramatikas un leksikas zināšanas B līmenī
  • Gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes
  • Ikdienas komunikācijas prasmes

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Pabeidzot apmācību, jūs saņemsiet mācību centra izsniegtu apliecību par vācu valodas programmas apguvi B līmenī. Jūs spēsiet saprast dzirdēto un izteikties dažādās vienkāršās situācijās, kas rodas darbā vai  atrodoties valstī, kurā runā jūsu apgūtajā valodā.

Mūsu uzdevums – sniegt vācu valodas zināšanas un prasmes B līmenī, lai tālāk šo valodu izmantotu par komunikācijas līdzekli standarta situācijās, kā arī veidojot lietišķus kontaktus.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: