Vācu valoda (ar priekšzināšanām/ B līmenis)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju vispusīgi attīstīt vācu valodas zināšanas. Apmācības kurss ietver runas attīstību, paplašinot vārdu krājumu, gramatikas pielietojumu, klausīšanas un lasīšanas prasmi.

Stundu skaits: 100 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Vācu valodas zināšanas atbilstoši A1 līmeņa prasībām.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme paaugstināt savas vācu valodas zināšanas.
Programmas saturs: Vācu valoda atbilstoši B līmeņa prasībām:

Bekanntschaft Erste Kontakte. Ich, meine Familie und persönliche Beziehungen. Aussehen und Persönlichkeit. Gesundheit. Arbeit, Beruf, Karriere. Kleidung. Mode. Reise. Kommunikation.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1,5 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2-3 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: