Latviešu valoda (zemākais/A līmenis)

Neformālās izglītības programma

Programma sniedz iespēju pilnveidot latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runu un rakstību atbilstoši zemākā līmeņa prasībām. Piedāvājam arī sagatavošanos valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai.

Stundu skaits: 100 vai 120 stundas.
Iepriekšējā izglītība: Nav prasību

Katram turpmākajam – iepriekšēja līmeņa zināšanas .

Mērķa auditorija: Cilvēki, kam ir vēlme paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.
Programmas saturs: Latviešu valoda atbilstoši zemākā līmeņa prasībām:
Latviešu valodas vieta citu tautu valodu vidū. Atšķirīgais un kopējais latviešu un krievu valodās. Iepazīšanās. Dažas pieklājības formas. Dzīves vieta. Dzīves apstākļi. Izglītība. Darbs. Kalendārs. Datums. Pulksteņa laiks. Satiksme un transports. Sadzīves pakalpojumi. Iepirkšanās. Uzturs. Ēdienkarte. Veselība. Brīvais laiks. Latvija.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1,5 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 2-4 mēn.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: