Latviešu valoda (zemākais/A līmenis)

Neformālās izglītības programma

Latviešu valoda (zemākais/A līmenis) ir sākuma līmenis, kas paredz vienkāršu valodas gramatisko konstrukciju un pamata elementu apguvi, kas būs nepieciešams valsts valodas prasmes eksāmena nokārtošanai A pakāpes ieguvei, kā arī runāšanai par vienkāršām sadzīves tēmām.

Mācību materiālu un eksāmenu uzdevumu paraugu lielais apjoms ļaus jums īsā laikā ne tikai apgūt valodu valsts valodas prasmes eksāmena nokārtošanai, bet arī turpmāk izmantot iegūtās zināšanas reālajā dzīvē mācībām, darbā vai sarunām ikdienā. Šo programmu jūs varat apgūt mūsu mācību centrā LatInSoft, iesniedzot pieteikumu apmācībām.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši A līmeņa prasībām. Sagatavošanās valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam.

Stundu skaits: 100 – 150 stundas.
Izglītības prasības: Nav prasību
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas vai sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei

 

Programmas saturs: Latviešu valoda (А līmenis):
Iepazīšanās. Dažādas laipnības izpausmes formas. Dzīves vieta. Dzīves apstākļi. Izglītība. Darbs. Kalendārs. Laiks. Satiksme un transports. Sadzīves pakalpojumi. Pirkumi. Ēdināšana un ēdienkarte. Veselība. Brīvais laiks. Latvija.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 4 akad. stundām), apmācību ilgums – 1,5 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Mācību centra apliecība par programmas apguvi

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Jaunas leksikas zināšanas А līmenī
  • Prasmes veidot nelielus teikumus, vienkāršus dialogus
  • Gramatikas un leksikas prasmju pielietojumu, veidojot frāzes
  • Prasmes apmainīties ar vienkāršu informāciju

Ko jūs iegūsiet apmācību rezultātā?

Beidzot apmācības, jūs saņemsiet mācību centra apliecību par latviešu valodas apguvi A līmenī, nodrošinot jums iespēju tālākai eksāmena nokārtošanai uz A pakāpi. Mācību centra darbinieki Jums palīdzēs aizpildīt un iesniegt pieteikumu eksāmena kārtošanai. Jūs iemācīsieties veidot un pielietot frāzes un īsus teikumus, lai sarunātos par vienkāršām sadzīves tēmām, kā arī iemācīsieties lasīt un saprast vienkāršus tekstus.

Apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: