Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Izglītība ir process, kura gaitā cilvēks iegūst noteiktas zināšanas un prasmes, tas ir pamats, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras izveidei un tālākā dzīvē kopumā. Tomēr izglītība var būt iedalīta arī vairākās kategorijās. Tāpēc šodien šajā rakstā mēs ar jums aplūkosim, ar ko profesionālā izglītība atšķiras no neformālās.

Mūsdienu pasaulē augstā zinātnes un tehnikas attīstības līmeņa dēļ, kā arī lielā informācijas apjoma dēļ ikviens cilvēks ir spiests tiekties pēc zināšanām, izglītības, kas nepieciešams tam, lai tiktu galā ar kādas darbības sfēras jaunievedumiem.

Profesionālā izglītība

Profesionālā izglītība ir ilgstoša apmācību programma profesionālajā vai augstākajā mācību iestādē, kurai ir jāiziet licencēšana un akreditācija, pēc kā tiek apstiprināta izglītības pakalpojumu kvalitāte un izsniegta akreditācijas apliecība.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Akreditācijas laikā tiek pārbaudīta katras mācību programmas un ikviena pedagoga atbilstība visām prasībām. Ikvienam pasniedzējam jābūt pedagoģiskajai izglītībai un atbilstošai izglītībai tajā jomā, kurā viņš pasniegs noteikto kursu.

Pabeidzot profesionālo vai augstāko izglītības iestādi, absolvents saņem valsts atzītu diplomu un profesiju. Profesionālās kvalifikācijas saņemšana paaugstina iespējas veiksmīgi iestāties darbā atbilstoši apgūtās programmas  profilam, kā arī nodrošina tiesības ieņemt augstāku amatu kādā no iestādēm.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Neformālā izglītība

Neformālā izglītība – tas ir apmācību veids, kas ir orientēts uz zināšanu un prasmju papildināšanu kādā no darbības jomām. Neformālo izglītību iespējams iegūt diezgan īsā laika periodā.

Apmācību process parasti norit nevis specializētajās izglītības iestādēs, bet gan dažādās sabiedriskajās organizācijās, klubos un pulciņos, sekcijās. Licenci šādām iestādēm var piešķirt vienīgi augstākās instances un pašvaldības, taču tā nav obligāta, tāpat kā akreditācija.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Šāda izglītība parasti norisinās dažādu treningu, kursu, semināru veidā, pēc kuru pabeigšanas cilvēkam tiek izsniegts zināšanu paaugstināšanu apliecinošs dokuments – sertifikāts, diploms vai apliecība, kura termiņš parasti beidzas pēc 3 gadiem.

Pateicoties liela neformālās izglītības programmu skaita attīstībai, tiek nodrošināta arī cilvēka aizraušanās spektra paplašināšana, tiek iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas noteiktā darbības jomā.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās?

  • Profesionālās izglītības programmām ir daudz lielāks stundu skaits, nekā neformālajām.
  • Profesionālā izglītība iziet licencēšanu un akreditāciju.

Neformālās izglītības programmām var būt un var arī nebūt licences.

  • Profesionālo izglītību var iegūt akreditētās mācību iestādēs.

Neformālās izglītības programmas iespējams apgūt ārpus specializētajām izglītības iestādēm.

  • Profesionālās izglītības programmas cena ir augstākā, jo augstākas ir prasības mācību kvalitātei.

Profesionālās izglītības prasības ir augstākas, tāpēc profesionālo mācību iestāžu izvēle ir mazāka. Neformālās izglītības prasības un programmu cenas ir zemākas, attiecīgi ir vairāk izglītības iestāžu, kas nodrošina apmācības iespējas.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

  • Profesionālās izglītības iestādes absolvents saņem diplomu par kvalifikācijas piešķiršanu, kam nav termiņa ierobežojumu.

Pabeidzot neformālās izglītības apmācības, cilvēks parasti saņem vienīgi sertifikātu, kurš ir derīgs parasti ap 3 gadiem.

  • Maksa par mācībām profesionālās izglītības ietvaros tiek uzskatīta par attaisnotajiem izdevumiem, kuri iekļaujami deklarācijā un ir atgriežami nodokļi 20% apmērā no kursu vērtības.

Neformālās (licencētās) programmas apmācību maksa tiek uzskatīta par attaisnotajiem izdevumiem, ja audzēknis ir nepilngadīgs. Pieaugušajiem neformālās apmācības izdevumi tiks uzskatīti par attaisnotiem tikai tādā gadījumā, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiks iesniegta darba devēja izdota izziņa par to, ka konkrētās programmas apguve ir nepieciešama darba pienākumu izpildei. Par apmācību nelicencētajās neformālās izglītības programmās nodokļu atmaksa netiek paredzēta.

Ar ko atšķiras profesionālā izglītība no neformālās

Kopumā jāpiebilst, ka izglītībai jābūt kompleksai, ir svarīgi un ir nepieciešams attīstīties izglītošanās un pašizglītošanās ceļā, lai kļūtu ne tikai finansiāli, bet arī morāli neatkarīgiem. Jaunas zināšanas ļauj paplašināt gan domāšanu, gan redzesloku. Tas ir ceļš uz jaunām idejām un iespējām!

Autors:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *