Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika izstrādāta saskaņā ar Datu aizsardzības Regulu un definē  kā SIA “LatInSoft”, Reģ. Nr. 41503001047, turpmāk tekstā LatInSoft izmanto informāciju un kā Jūs, kā “LatInSoft” lietotājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Izmantojot LatInSoft  pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai  palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu.

Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai Jūs varētu pasūtīt nepieciešamo Jums preci / pakalpojumu, sazinieties ar mūsu speciālistiem, saņemt atbilstošu reklāmu, kā arī, tā palīdz jums, paātrina un vienkāršo datu koplietošanu, sazināties ar cilvēkiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku koplietošanu ar citiem un parādītu Jums atbilstošāko reklāmu.

1. Apkopotā informācija

LatInSoft apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.

1.1 Personas informācija

Reģistrējoties Jums būs jānorāda informācija par sevi:

 • 1.1.1 Vārds
 • 1.1.2 Uzvārds
 • 1.1.3 Tālruņa numurs
 • 1.1.4 Elektoniskā pasta adrese

Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Interneta protokola adrese

LatInSoft apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju

 • 1.2.1 Piekļuves IP adrese
 • 1.2.2 Piekļuves datums un laiks

1.3. Informācija par atrašanās vietu

Kad izmantojat LatInSoft pakalpojumus, mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu. LatInSoft izmanto  atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas pamatojoties uz IP adresi.

1.4. Vietējā krātuve

LatInSoft var apkopot un uzglabāt informāciju (tostarp personas informāciju) lokāli jūsu ierīcē, izmantojot tādas sistēmas kā  pārlūkprogrammas tīmekļa krātuvē.

1.5. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Kad apmeklējat kādu LatInSoft pakalpojumu, mēs (un mūsu partneri) izmantojam dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai.

LatInSoft izmanto šīs tehnoloģijas, lai apkopotu un uzglabātu informāciju reklāmas adresācijas nolūkos.otās informācijas izmantošana

Informāciju, ko LatInSoft apkopo no visiem LatInSoft pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu LatInSoft lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota,    lai piedāvātu LatInSoft lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

Kad sazināties ar LatInSoft, tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram,  paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

3. Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat LatInSoft pakalpojumus, LatInSoft mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi savai personas informācijai.

Ja šī informācija nav pareiza, cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst.

LatInSoft mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas.

Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no LatInSoft pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem,

3.1. LatInSoft un lietotāju kopīgotā informācija

 • 3.1.1 Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei LatInSoft datu bāzē.
 • 3.1.2 Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet LatInSoft pakalpojumus.
 • 3.1.3 LatInSoft uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

3.2. Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums LatInSoft pakalpojumu izmantošanai, ievērojot ka e-pasta saturs ir Jūsu īpašums un strīdus gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.

 • 3.2.1 Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
 • 3.2.2 Lietotājam ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties LatInSoft ofisā un identificējot sevi. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4. LatInSoft veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšani

LatInSoft nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu uzņēmumu LatInSoft un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi LatInSoft rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu.

4.1 Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.

 • 4.1.1 šifrēšana izmantojot standartu SSL.
 • 4.1.2 Lai novērstu neatļautu piekļuvi sistēmām, LatInSoft pārskata apkopoto informāciju, tās uzglabāšanu un apstrādi, tostarp fiziskās drošības pasākumus.
 • 4.1.3 Personas informācijai var piekļūt tikai LatInSoft darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērots disciplinārs sods vai atlaišana gadījumā, ja viņi neievēro šīs prasības.

5. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

LatInSoft konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums LatInSoft, taču politika neattiecas uz pakalpojumiem, kuriem ir atsevišķa konfidencialitātes politika, kas netiek atspoguļota šajā konfidencialitātes politikā.

LatInSoft konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu vai fizisku personu piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp produktiem vai vietnēm, kurās var būt ietverti LatInSoft pakalpojumi, vai citām vietnēm, kas ir saistītas ar LatInSoft pakalpojumiem.

LatInSoft konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu un organizāciju īstenoto kārtību, kuri reklamē LatInSoft pakalpojumus un, kuri var izmantot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tehnoloģijas, lai nosūtītu un piedāvātu atbilstošas reklāmas.

6. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

LatInSoft  regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, LatInSoft sadarbojas ar attiecīgajām    reglamentējošajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

7. Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. LatInSoft neierobežo lietotāju tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez lietotāja nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem, paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pastu).