Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

Projekta nosaukums: „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Realizācijas periods: 2015. g. – līdz šim brīdim; sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 1993. gada

Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Mērķa auditorija: bezdarbnieki un darba meklētāji

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem atbalstu profesionālai apmācībai, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai un neformālās izglītības ieguvei.

Projekta ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas dod tiesības apgūt profesionālās vai neformālās izglītības programmas, kā arī saņemt stipendiju 100 eiro mēnesī.

Profesionālās tālākizglītības centrā LATINSOFT pēc kuponu metodes var iesaistīties sekojošās izglītības programmās:

Profesionālās tālākizglītības programmās:

 • Loģistikas darbinieks, 960 st.

Profesionālās pilnveides izglītības programmās: 

 • Grāmatvedības organizēšana, 160 st.
 • Grāmatveža kompetences paaugstināšana, 160 st.
 • Datorizētā grāmatvedība, 160 st.

Neformālās izglītības programmās:

 • 5aK mod. – Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1), 120 st.
 • 6aK mod. – Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2), 120 st.
 • 7aK mod. – Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1), 120 st.
 • 8aK mod. – Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120 st.
 • 9aK mod. – Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120 st.
 • 10aK mod. – Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2), 120 st.
 • 67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 150 st.
 • 68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary), 100 st.
 • 69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate), 100 st.
 • 70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate), 100 st.
 • 71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 100 st.
 • 86K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150 st.
 • 87K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced), 150 st.
 • 100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām), 120 st.
 • 101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām), 120 st.
 • 116K mod. – Web risinājumu izstrāde, 120 st.
 • 187K mod. – Digitālais mārketings, 120 st.
 • 188K mod. – Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā, 120 st.
 • 189K mod. – Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes, 80 st.

Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

Autors: