IT manai nākotnes karjerai

Projekta nosaukums: Projekts jauniešiem „IT manai nākotnes karjerai”

Realizācijas periods: 2013. – 2014. g.

Finansējums: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia

Mērķa auditorija: jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem

Projekta ietvaros tika organizēti bezmaksas apmācību semināri ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Projekta ietvaros jaunieši apguva jaunas zināšanas un praktiskas IT prasmes savas tālākās karjeras attīstībai.

2013. gadā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia īstenoja projektu „IT manai nākotnes karjerai” ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Daugavpilī apmācības nodrošināja „LatInSoft” mācību centrs, kurā laika posmā no 2013. gada jūnija līdz oktobra beigām tika organizēti 10 izglītojošie semināri jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuros viņi apguva jaunas zināšanas, izpratni un praktiskas IT prasmes savas tālākās karjeras attīstībai. Kopumā Daugavpilī tika apmācīti 40 jaunieši, katrs no kuriem nodeva iegūtās zināšanas vēl pieciem vienaudžiem, tādējādi apmācot kopumā vēl 200 jauniešus.

Daugavpils izglītības iestāžu jaunieši bija iepriecināti par piedāvāto iespēju piedalīties bezmaksas semināros un paplašināt savas prasmes IT lietošanā. Visi Projektā iesaistījušies jaunieši apguva mācību blokus „Datu vizualizācija ar Infogr.am” un „Web-lapu un baneru izveide”, bet 20 izglītojamie apmeklēja visus trīs projekta ietvaros piedāvātos apmācību blokus, tai skaitā „Microsoft Office 365”. Vislielākā aktivitāte par piedalīšanos projektā bija vērojama J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils profesionālās vidusskolas izglītojamo starpā.

Ar lielu interesi projekta dalībnieki iejutās arī pasniedzēju lomā, kad nācās pašiem iepazīstināt un apmācīt vēl piecus jauniešus iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Īpaši vēlamies atzīmēt divus Daugavpils 9.vidusskolas izglītojamos Dmitriju Babovski un Dmitriju Minajevu, kuri savā skolā novadīja atklāto, interaktīvo informātikas stundu „Skolēni – skolēniem”, kurā piedalījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, izglītības iestāžu vadība, Daugavpils izglītības pārvaldes pārstāvji un vietējā televīzija. Arī citi Projektā iesaistītie jaunieši dalījās ar jauniegūtajām zināšanām un iemaņām, tādējādi vairojot IT prasmes savu vienaudžu vidū. Apmācības beigās katrs apmācāmais saņēma sertifikātu no projekta organizētājiem par iegūtajām zināšanām un darba pieredzi apmācot vēl piecus vienaudžus.

Projekta „IT manai nākotnes karjerai” ietvaros apmācības notika 7 Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Preiļos un Ventspilī. Kopumā projekta laikā tika apmācīti 200 jaunieši, bet kopā ar tālākapmācītajiem – 1200 jaunieši visā Latvijā.

Vairāk foto no projekta – Facebook lapā.

Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem projekta mājas lapā.

Autors: