Jauniešu garantijas

Projekta nosaukums: „Jauniešu garantijas”

Realizācijas periods: 2015. g. – 2021. g.; sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 1993. gada

Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Mērķa auditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti

Projekts sekmē jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti, projekta ietvaros ir iespēja saņemt apmācību kuponu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas dod tiesības apgūt profesionālās vai neformālās izglītības programmas, kā arī saņemt stipendiju 100 eiro mēnesī.

Mācību centrā LatInSoft pēc kuponu metodes var iesaistīties sekojošās izglītības programmās:

Profesionālās tālākizglītības programmās:

 • Klientu apkalpošanas operators, 480 st.
 • Lietvedis, 640 st.

Profesionālās pilnveides izglītības programmās:

 • Grāmatvedības pamati, 160 st.
 • Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana, 160 st.

Neformālās izglītības programmās:

 • 1aK mod. – Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim, 150 st.
 • 2aK mod. – Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim, 150 st.
 • 3aK mod. – Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim, 150 st.
 • 67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām) , 150 st.
 • 68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) , 100 st.
 • 69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) , 100 st.
 • 70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) , 100 st.
 • 71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) , 100 st.
 • 91K mod. – Vācu valoda (bez priekšzināšanām), 150 st.
 • 92K mod. – Vācu valoda (ar priekšzināšanām), 100 st.
 • 95K mod. – Franču valoda (bez priekšzināšanām), 150 st.
 • 100K mod. – Datorzinības (bez priekšzināšanām), 120 st.
 • 101K mod. – Datorzinības (ar priekšzināšanām), 120 st.
 • 110K mod. – Corel Draw Graphics, 120 st.

Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.

Autors: