Latviešu valodas apguve

Projekta nosaukums: “Latviešu valodas apguve”

Realizācijas periods: 2014. – 2016. g.

Finansējums: Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķa auditorija: pieaugušie Latvijas iedzīvotāji (izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus)
Divu mācību gadu laikā 50 cilvēki piedalījās bezmaksas latviešu valodas kursos. Labākiem tika sniegta iespēja bezmaksas nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā.

Sākot no 2014. gada divu mācību gadu laikā (2014./2015. un 2015./2016.)  Mācību centrs LatInSoft realizēja Sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu “Latviešu valodas apguve” (projekta īstenošanas līguma Nr. 2014.LV/LV/1/2-3/10).

Projekta ietvaros Daugavpilī tika organizēti bezmaksas latviešu valodas kursi pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus).

Kopā projekta laikā tika apmācīti 50 kursanti. Visi projekta dalībnieki kursus pabeidza, sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudi un paaugstinot savu valsts valodas prasmes līmeni par 1 pakāpi, atbilstoši viņu iepriekšējam valsts valodas prasmes līmenim.

20 kursanti ar labākiem rezultātiem bezmaksas kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā Daugavpilī.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par saturu atbild mācību centrs LatInSoft.

Autors: