Pircēju apliecinājums (latviešu un angļu valoda)

Pircēju apliecinājums

ES Regulas Nr.282/2011 45.a panta 3.punkta prasības/ Requirements of Article 45a (3) of Regulation (EU) No. 282/2011.

Lejupielādēt “Pircēju apliecinājumu (latviešu un angļu valoda)”

APLIECINĀJUMS / Statement

  1. Pircēja/preču saņēmēja nosaukums / Name of the buyer/consignee
  2. Juridiskā adrese / Registered address of the buyer/consignee
  3. Apliecinājuma datums / The date of issue
  4. Preču daudzums / The quantity of the goods
  5. Preču veids/nosaukums / The type and name of the goods
  6. Preču ievešanas datums un vieta / The date and place of the arrival of the goods
  7. Pavaddokumenta numurs un datums (CMR, pavadzīme vai invoice) / Number and date of document (CMR, invoice
  8. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs / The identification number of the transport
  9. Preču saņēmēja atbildīgā persona, kas pieņem preces (vārds, uzvārds, identifikācijas dati) / Person accepting the goods on behalf of the buyer (name, surname, identification data)
  10. Pircēja/Preču saņēmēja vadītājs vai pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds, paraksts) / Director or authorized person of the buyer/consignee (position, name, surname, signature)

Pircēju apliecinājums

Autors:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *