Prasības, par sliekšņu deklarāciju iesniegšanu (MK noteikumu Nr.407 no17.12.2019 prasības)

Prasības, par sliekšņu deklarāciju iesniegšanu

Piemērs Nr. 1

SIA “A” ir grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs (NILLTFN likuma subjekts) ir noslēdzis grāmatvedības pakalpojumu līgumu ar SIA “B” uz 12 mēnešiem. Līgums ietver tikai šādus pakalpojumu veidus: pirmdokumentu iegrāmatošana reģistros, nodokļu atskaišu un gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID EDS sistēmā. Par norādītajiem grāmatvedības pakalpojumiem līgumā noteikta summa 590.00 eiro mēnesī, kopā par 12 mēnešiem – 7080.00 eiro. Klients SIA “B” par SIA “A” pakalpojumiem norēķinās skaidrā naudā.

Jautājums Nr. 1. NILLTFN likuma subjekts- SIA “A” ir jāiesniedz sliekšņu deklarāciju un jāziņo par darījumu ar klientu SIA “B”?

Prasības, par sliekšņu deklarāciju iesniegšanu

Piemērs Nr.2

SIA “A” ir grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs (NILLTFN likuma subjekts) ir noslēdzis līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem ar SIA “B” uz 12 mēnešiem. Līgums ietver tikai šādus pakalpojumu veidus: pirmdokumentu iegrāmatošana reģistros, nodokļu atskaišu un gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID EDS sistēmā. Par līgumā norādītajiem grāmatvedības pakalpojumiem klients SIA “B” norēkinās ar pārskaitījumu uz norēkinu kontu. Tomēr klients SIA “B” iegādājās aprīkojumu no sava piegādātāja SIA “X” 7080.00 eiro apmērā un norēķinājās ar savu piegādātāju skaidrā naudā.

Jautājums Nr. 2 NILLTFN likuma subjekts- SIA “A” ir jāiesniedz sliekšņu deklarāciju un jāpaziņo par darījumu starp SIA”B” un SIA “X”?

VID atbilde

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk- VID) ir iepazinies ar Jūsu 2020.gada 8.septembra jautājumiem par sliekšņa deklarāciju sniegšanu un informē.

Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (turpmāk – noteikumi), paredz, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFPN likums) subjektiem, reizi nedēļā iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) sliekšņa deklarāciju par katru iepriekšējā periodā veiktu darījumu, starp likuma subjektu un viņa klientu, atbilstoši noteikumu 5.punktā noteiktajos gadījumos.

Atbilstoši noteikumu 5.1.1. apakšpunktam, ja klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 euro vai vairāk NILLTFPN likuma subjekti iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) sliekšņa deklarāciju.

Prasības, par sliekšņu deklarāciju iesniegšanu

Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot to, ka viena darījuma ietvaros (t.i. līgums par grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu 12 mēnešus) vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā tiek apmaksāts pakalpojums 7080 euro apmērā, NILLTFPN likuma subjekta pienākums ir iesniegt sliekšņa deklarāciju FID. Tādējādi Jūsu norādītajā 1.piemērā ir jāiesniedz sliekšņa deklarācija FID.

Gadījumos, ja likuma subjekts identificē klienta un trešās personas darījumu (kurā likuma subjekts nav piedalījies), kas atbilst noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem vai rodas aizdomas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, likuma subjektam sliekšņa deklarācija nav jāsniedz, taču nepieciešams izvērtēt ziņojuma par aizdomīgu darījumu iesniegšanas nepieciešamību FID. Tādējādi Piemērā Nr.2 NILLTPFN likuma subjektam sliekšņa deklarācija nav jāsniedz.

Ar cieņu
Diāna Rubīne
VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes
Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas
galvenā juriste

Autors:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *