Preču piegāde ES

Preču piegāde ES

Nosacījumi PVN 0% likmes piemērošanai preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā no 2020.gada 1.janvāra, lai piemērotu atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) preču piegādes darījumiem starp ES dalībvalstīm, paredz, ka  precēm jābūt nosūtītām vai  pārvadātām no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti. ES regulas Nr.282/2011 45.a panta 3. punktā ir noteikti dokumenti, kuri apliecina nosūtīšanu vai pārvadājumu. Šajā sakarā mēs vēlamies jums pastāstīt par piemēriem, kā notiek preču pārvadājumi Eiropas Savienības teritorijā, kādi dokumenti tam nepieciešami un kādi ir apdrošināšanas veidi.

Piemērs Nr. 1

Latvijas firma pārdod savu preci ES valstī un piegādā pircējam preci ar savu transportu.

Lai apstiprinātu PVN 0% likmi, Latvijas firmai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR.

2. Preču pārvadājumu apdrošināšanas polise. Šajā gadījumā Latvijas firmai ir JAUNS pienākums apdrošināt transportēšanu.


Piemērs Nr. 2

Latvijas firma pārdod savu preci ES valstī un preces piegādei nolīgst citu pārvadājumu kompāniju.

Lai apstiprinātu PVN 0% likmi, Latvijas firmai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR.

2. Rēķins par preces pārvadājumu no pārvadājumu uzņēmuma.

VAI

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR

2. Bankas dokuments, kas apstiprina samaksu par sūtījumu vai preces pārvadājumu.

Šis piemērs ir vispieņemamākais un saprotamākais Latvijas firmām, tā kā šādi dokumenti preces pārdošanai ES valstīs tika izmantoti pirms jauno noteikumu ieviešanas.

Jūs, kā parasti, izrakstīsiet pavadzīmi+rēķinu+ CMR+rēķinu par pārvadājumu, ko jūs saņemsiet no pārvadājumu kompānijas, rēķina par pārvadājumiem apmaksas apstiprinājums arī būs jums pieejams.


Preču piegāde ES

Piemērs Nr. 3

Latvijas firma pārdod savu preci ES valstī, bet pēc preces uz Latviju atbrauc preces pircējs pats ar savu transportu.

Lai apstiprinātu PVN 0% likmi, Latvijas firmai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR.

2. Pircēja rakstisks paziņojums par to, ka prece pārvadāta uz ES valsti.

Šajā gadījumā Latvijas firmai ir JAUNS pienākums  lūgt savam pircējam parakstītu apstiprinājumu par to, ka pircējs preci piegādājis uz ES valsti (apstiprinājuma veidlapa atrodama pielikumā).

3. Preces pārvadājuma apdrošināšanas polise.

Apdrošināšanas polisi šajā gadījumā var noformēt gan pircējs , gan arī pārdevējs (Latvijas firma).

Šajā gadījumā Latvijas firmai ir JAUNS pienākums   lūgt savam pircējam parakstītu apstiprinājumu par to, ka pircējs preci piegādājis uz ES valsti (apstiprinājuma veidlapa atrodama pielikumā).

Turklāt Latvijas firmai JĀSAŅEM no sava pircēja dokuments, kas apstiprina preces pārvadājuma apdrošināšanu, VAI apdrošināšanas polisi noformē pati Latvijas firma-pārdevējs. Šajā gadījumā Latvijas firmai jāapstiprina tiesības piemērot PVN 0% likmi un attiecīgi apdrošināt preces pārvadājumu – tā ir Latvijas firmas-pārdevēja tiešā interese.


Preču piegāde ES

Piemērs Nr. 4

Latvijas firma pārdod savu preci ES valstī, bet pēc preces uz Latviju brauc pats pircējs, un transportēšanai pircējs transporta uzņēmumā pasūta transportu.

Lai apstiprinātu PVN 0% likmi, Latvijas firmai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR.

2. Pircēja rakstisks paziņojums par to, ka prece pārvadāta uz ES valsti.

3. Rēķins par transportēšanu, ko pircējam izraksta transporta uzņēmums.

VAI

1. Preces saņēmēja parakstīta preces pavadzīme vai rēķins + CMR.

2. Pircēja rakstisks paziņojums par to, ka prece pārvadāta uz ES valsti.

3. Bankas dokuments, kas atspoguļo to, ka pircējs transporta kompānijai ir apmaksājis transportēšanu.

Šajā gadījumā Latvijas firmai ir JAUNS pienākums – saņemt no sava pircēja apliecinājumu par to, ka prece ir transportēta uz ES valsti + jālūdz pircējam atsūtīt jums rēķinu par preces, ko pircējs saņems, pārvadājumu, tā kā viņš pasūta transportu, vai maksājuma apstiprinājumu no transporta kompānijas par preču pārvadājumu.


Preču piegāde ES

Šīs ES regulas prasības ir obligāti jāizpilda, pretējā gadījumā preces pārdošana ES valstī var tikt uzskatīta par nelikumīgu, un pārbaudes laikā var likt piemērots nevis PVN 0%, bet gan PVN 21%. Piemēros Nr.1.,3.,4. redzams, ka savākt visus nepieciešamos dokumentus ir visai problemātiski. Visvienkāršākais variants Latvijas pārdevējam ir aprakstīts piemērā Nr.2, proti, piegādāt savu preci uz ES valsti, izmantojot citas kompānijas transportu, tas ir, pasūtīt pārvadājumu pie trešās puses.

Rakstisks apstiprinājums, ko pievienojām pielikumā, jāsaņem no preces pircēja rakstveidā, proti, papīra formā pa pastu. Šis dokuments jums jāsaņem līdz katra nākamā mēneša 10.datumam pēc preces piegādes. Analoģisku apstiprinājumu no jums pieprasīs jūsu partneris-piegādātājs ES, ja pēc preces jūs brauksiet ar savu transportu.

Kas var apdrošināt pārvadājamo kravu?

Apdrošināt pārvadājamo kravu var gan pārdevējs, gan arī kravas pircējs. Viss ir atkarīgs no abu pušu vienošanās.

Apdrošināšanas polises veidi

Vienreizējā polise

Vienreizējā polise tiek izsniegta vienam konkrētam pārvadājumam.

Atvērtā polise

Var noformēt gadījumos, ja firma regulāri veic preču pārvadājumus uz ES valstīm. Atvērtā polise ir ērta ar to, ka tā darbojas gadu. Piemēram, preces pārdevējs atvērtās polises iesniegumā paziņo, ka plāno pārdot un piegādāt uz ES valsti 100 tonnu preču. Šajā gadījumā apdrošināšanas kompānija noformē atvērto polisi. Katru mēnesi pārdevējam jāiesniedz apdrošināšanas kompānijai dati par to, cik preču tika pārvadāts. Gada beigās tiek apkopoti gala dati. Ja pārvadāts mazāk nekā 100 tonnu preču, apdrošināšanas kompānija atgriež summu, ja vairāk nekā 100 tonnu – pārdevējs veic piemaksu.

Preču piegāde ES

Apdrošināšanas polises izmaksas

Šādu apdrošināšanas polišu izmaksas sastāda aptuveni no 0,1 līdz 1% no kravas vērtības. Tāpat polises izmaksas ir atkarīgas no pārvadājamās preces veida. Ja preces ir ātri bojājošās vai trauslas, polises izmaksas būs augstākas.

Kā noformēt polisi?

Lai noformētu polisi, jāiesniedz apdrošināšanas kompānijā iesniegums, norādot nepieciešamo informāciju. Iesniegums tiek izskatīts 2-3 dienu laikā individuālā kārtībā. Polisē var tikt iekļauta minimāla prēmija – maksa, zemākas par kuru nebūs polises izmaksas pat tad, ja pārdevējs apdrošinās kravu, kuras vērtība ir 10 euro.

Autors:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *