Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem

Projekta nosaukums: Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai

Realizācijas periods: 2012. – 2015. g.

Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Mērķa auditorija: mazo un mikro uzņēmumu darbinieki

Projekta ietvaros dalībnieki apguva prasmes, kas ļāva viņiem efektīvi pielietot darbā IT prasmes, pilnveidojot un paātrinot darba procesu, veiksmīgi prezentēt savu produkciju, kā arī pilnveidot savu grāmatvedības uzskaiti vai attīstīt savu biznesu elektroniskajā vidē.

No 2012. gada līdz 2015. gadam sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) mācību centrs LatInSoft realizēja Eiropas Savienības fonda projektu (Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001) „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” (LIKTA līgums ar LIAA Nr. L-APA-12-0031), kura ietvaros tika īstenota apmācība un dažādi izglītojošie  semināri mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem.

Projekta ietvaros bija pieejamas vairākas apmācības programmas:

  1. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (ar Microsoft Word)
  2. Tabulas, aprēķini un grafiki (ar Microsoft Excel)
  3. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (ar Microsoft Excel)
  4. Datorizēta grāmatvedības uzskaite
  5. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (ar Microsoft PowerPoint)
  6. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai
  7. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem
  8. E-komercija un interneta mārketings
  9. Projektu vadības pamati
  10. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati

Mācību centrā LatInSoft tika veiksmīgi apmācīti 708 darbinieki no 56 Latgales reģiona mazajiem un mikrouzņēmumiem.

Projekta dalībnieki apguva prasmes, kas ļaus viņiem efektīvi un ātri strādāt ar teksta materiāliem, analizēt skaitliskos datus, izmantot internetu, prezentēt Jūsu produktus klientiem, vai arī pilnveidot savu grāmatvedības uzskaiti vai attīstīt savu biznesu elektroniskajā vidē.

Atsauksmes par apmācību.

Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem MMU projekta mājas lapā.

Autors: