Programmas GrinS 5 novembra atjauninājums (programmas versija: 5.0.6562)

Novembrī mēs daudz strādājām un pievienojām vairākus lietošanas un funkcionālu uzlabojumu, kā arī izlabojam atrastas kļūdas.

Izmaiņas rīkojumos.

Tagad personāla daļas vadītājiem un grāmatvežiem nenāksies pievienot rīkojumos vajadzīgu informāciju rokrakstā:

  • Rīkojums par atvaļinājumu – pievienots darba līguma punkts atkarībā no atvaļinājuma veida.
  • Rīkojums par komandējumu – pievienoti komandējamā darbinieka amats, komandējuma dienas nauda un avanss.

Papildu paraksti.

Atsevišķos gadījumos uzņēmuma darbiniekam ir jāizveido dokumenti ar citu darbinieku parakstiem (noliktavas pārziņa, grāmatveža, galvenā grāmatveža u.c. parakstiem). Programmā ir izstrādāta papildu parakstu funkcija.

Papildu paraksti

Ir iespēja pielāgot parakstus dokumentos noteiktajam lietotājam.

  • Ja lietotāja nav papildu parakstu sarakstā, tad paraksti dokumentiem tiek ņemti no programmas noklusējuma iestatījumiem.
  • Ja lietotājs ir papildu parakstu sarakstā, tad paraksti dokumentiem tiek ņemti no šīs tabulas.

Pēc vajadzības  var precizēt iestatījumu ar laukuma „Atskaites kods” palīdzību.

Aizpildīts „Atskaites kods” laukums norāda uz nepieciešamiem parakstiem konkrētai atskaitei, kuras kods ir iestatīts izvēlētajā laukumā. Tukšs „Atskaites kods” laukums norāda, ka šie paraksti ir pielietojami visām atskaitēm.

Darbinieka kartīte. Personas kods.

01.07.2017. stājās spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz, ka Latvijas iedzīvotāji var lūgt  piešķirt tiem jaunu personas kodu bez dzimšanas datuma norādīšanas.

Persona, kurai jau ir piešķirts personas kods, pēc 2017. gada 01. janvāra  brīvprātīgi varēs lūgt piešķirt tai jaunu personas kodu bez dzimšanas datuma norādīšanas. Jaunais kods ir nemainīgs. Tādējādi,  turpmāk personas kodi nebūs saistīti ar dzimšanas datumu un tos varēs mainīt tikai personas adopcijas gadījumā. Personas kodu piešķir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Jauns personas kodu veido no vienpadsmit cipariem. Personas koda pirmie cipari ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”. Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi.

Pašlaik personas kodu veido vienpadsmit ciparu virkne, no kuriem pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu un ir atdalīti no pārējiem pieciem cipariem ar defisi.

Grins 5 atbalsta abus koda formātus.

Darbinieka kartīte. Personas kods.

Izmaiņas darbā ar pasūtījumu saraksts

Pasūtījumu korekcijas forma ir ļoti ērta lietošanā strādājot ar noliktavas pasūtījumu pieņemšanu un apstrādi. Tajā ir pieejams pilns pasūtīto preču saraksts atlasītajā periodā, maršrutā vai pasūtījumu kategorijā. Atbilstoši katrai precei loga apakšējā daļā tiek atspoguļota informācija par klientiem, kas pasūtīja šo preci. Nepieciešamības gadījumā šajā daļā var koriģēt pasūtīto daudzumu. Tagad šajā formā ir pievienota arī meklēšanas iespēja apakšējam tabulas sarakstam – var meklēt pēc klienta koda vai nosaukuma, vai pēc pasūtījuma numura un konkrētā datuma. Pievienotajā piemērā uz bildes ir parādīts meklēšanas pēc pasūtījuma numura rezultāts.

Izmaiņas darbā ar pasūtījumu saraksts

Kontējumu žurnāls

Grāmatvedības operāciju apskatei un to pareizās ievades kontrolei programmā tiek lietots kontējumu žurnāls. Noskaidrojās, ka lielu informācijas apjomu (vairāk par 50 Gb)  apstrādes procesā uzgaidīšanas laiks kļuva neapmierinošs. Situācijas uzlabošanai tika veikti daži pasākumi. Pašlaik datu apkopošana ekrāna formā notiek 7-8 reizes ātrāk.

Kontējumu žurnāls

Pārcenošanas akti

Veikaliem programmā ir speciāli izstrādātā forma preču cenu ievadei, etiķešu izdrukai, pārcenošanas aktu sagatavošanai. Ņemot vērā klientu vēlmes ir pievienota kontrole pār preču cenu maiņas periodu krustošanos. Akciju periodu krustošanās gadījumā paradās ziņa ar preču norādījumu. Un ērtākam darbam rindas ar šīm precēm tiek nokrāsotas pārcenošanas akta preču sarakstā.

Pārcenošanas akti

Izlabotās kļūdas

  • Izlabota norakstīšanas aktu izdrukas kļūda.
  • Izlabota izdrukas kļūda papildus mērvienībā izdevumu dokumentos.
  • Izlabota kļūda pasūtījuma rezervēšanā.
  • Izlabotas bloķēšanās pie vienlaicīgās komplekta un norakstīšanas akta par atgriešanām izveidošanas.
  • Izdrukas pogas no noliktavas dokumenta ir pievienotas tiem klientiem, kuriem nav programmas “Veikals” moduļa.

Uz šo brīdi viss! Ar nepacietību gaidām Jūsu atsauksmes un jaunus priekšlikumus. Veiksmīgu darbu!

Autors:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *