• Projekts “LatInSoft mācību spēku attīstība”

    Mācību centrs “LatInSoft”, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Erasmus+ programmas ietvaros, realizē projektu “LatInSoft mācību spēku attīstība” (LatInSoft education staff development). Mācību centrs “LatInSoft” un tā labākie pasniedzēji aktīvi darbojas ārzemnieku krievu valodas apmācības programmā “Learn Russian in the European Union” (www.learnrussianineu.com), un šī Erasmus+ projekta mērķis ir paaugstināt valodu pasniedzēju profesionālo kompetenci, atjaunināt un uzlabot esošās pasniegšanas metodes, ievest jaunas un aktuālas mācību metodes.
  • Tehnoloģiju izmantošana angļu valodas stundās

    No š.g. 7. novembra līdz 15. novembrim mācību centrs „LatInSoft” Daugavpilī organizēja profesionālās kompetences pilnveides kursus angļu valodas skolotājiem „Mūsdienīgas angļu valodas apguves un mācību procesa organizācijas metodes”