• Kursi angļu valodas skolotājiem

    SIA „LatInSoft” mācību centrs turpina reģistrāciju uz profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas kursiem angļu valodas skolotājiem pēc programmas (A) „Mūsdienīgas angļu valodas apguves un mācību procesa organizācijas metodes” (18 st.). Apmācības maksa ir 40,00 EUR.
  • Sveicam skolotāju dienā!

    SIA „LatInSoft” sirsnīgi sveic skolotājus rudens skaistākajos svētkos – SKOLOTĀJU DIENĀ! Lai pietiek enerģijas, pacietības, veselības un mīlestības veikt nerimstošo darbu zināšanu ceļā! Lai Jums visiem šī diena ir īpaša!

  • Projekts – ārējā mārketinga aktivitātes

    SIA „LatInSoft” sadarbībā ar LIAA turpina īstenot ERAF atbalstītu projektu ārējā mārketinga jomā, kura ietvaros ir plānots veicināt konkurētspēju SIA „LAtInSoft” īstenotajām valodu un pētniecības programmām „Learn Russian in the Europian Union”.