Darba alga

Alga

Darba algas aprēķins, visu nepieciešamo atskaišu izveide. Visi aprēķini programmā īstenoti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Pamatfunkcijas:

 • Automātisks laika darba algas, nodokļu un pastāvīgo piemaksu/ieturējumu aprēķins no bruto/neto/atlikušās darba algas summas.
 • Iespēja darbiniekam strādāt dažādās struktūrvienībās, pēc dažādām tabelēm, ar dažādām likmēm, veicot algas aprēķina kontroli par katru no tām.
 • Darba apmaksa nakts stundās, svētkos, par virsstundām.
 • Automātiska tabeles aizpildīšana lielās organizācijās.
 • Atvaļinājuma naudas, kompensācijas aprēķins par neizmantoto atvaļinājumu
 • Slimības lapu apmaksas aprēķins un automātiska tabeles aizpildīšana.
 • Uzkrātā atvaļinājuma rezerves aprēķins uz jebkuru datumu.
 • Automātiska grāmatvedības kontējumu izveide.

Papildus iespējas:

 • Neierobežots algas aprēķina un ieturējumu veidu skaits. Pielāgojama piemaksu aprēķina sistēma.
 • Jebkuru darba grafiku un daudzveidīgu kalendāru atbalsts.
 • Nodokļu pārrēķins „ar atpakaļejošu datumu” (gadījumā, ja ir veiktas izmaiņas nodokļu dokumentos).
 • Slimības lapu B un bezalgas atvaļinājumu uzskaite.
 • Detalizēta (par katru dienu) darba laika uzskaites tabeles izveide un drukāšana.
 • Datu eksports dažādos formātos (MS Excel, Word, dbf, txt, xml) pārsūtīšanai valsts Ieņēmumu dienestam, bankām.
 • Patvaļīga atskaišu izveide pēc klienta pieprasījuma.

Atskaites:

 • Saraksti bankām. Kopsavilkuma atskaite bankām.
 • Maksājuma, avansu pārskati.
 • Algu aprēķina saraksts.
 • Norēķinu lapas.
 • Uzziņa par darbinieka algu.
 • Uzziņa par atvaļinājuma aprēķinu.
 • Uzziņa par slimības dienu apmaksas aprēķinu.
 • Kopsavilkuma pārskats pa norēķinu veidiem, izdevumu kontiem, darbinieku kategorijām.
 • Uzziņa par darbinieku kustību.
 • Paziņojums par sociālajiem maksājumiem.
 • Darba devēja paziņojums par ienākuma nodokli.
 • Paziņojums par darbinieka ienākumiem.
 • Darbinieka sociālā kartiņa.
 • Darbinieka personīgais konts.
 • Atskaite par darbinieku vidējo sarakstskaitu un vidējo darba algu.
 • 2.-darbs – atskaite par darbu.
 • 6.-darbs – atskaite pa profesijām un darba algām.