Finanšu grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība – uzņēmuma finanšu resursu un to kustības uzskaite.
Finanšu grāmatvedības pamatā ir grāmatvedības uzskaite. Finanšu uzskaites mērķis ir nodrošināt iespēju veikt uzņēmuma finansiāli ekonomiskās darbības ārējo analīzi, pamatojoties uz grāmatvedības un statistikas atskaišu datiem.

Darbs ar grāmatvedības datiem:

 • Saimniecisko operāciju žurnāls.
 • Maksājuma uzdevumi pa maksājumiem latos un valūtā.
 • Ieņēmumu un izdevumu kases orderi.
 • Faktūrrēķini.
 • Avansa atskaites.

Analītiskā un sintētiskā uzskaite:

 • Vienlaicīga vairāku uzskaites sistēmu uzturēšana.
 • Neierobežots analītiku skaits kontā.
 • Neierobežots analītiskās uzskaites objektu skaits.
 • Atlikumu, kontu un analītisko objektu apgrozījuma analīze.
 • Norēķini ar debitoriem, kreditoriem un norēķinu personām.
 • Savstarpējie norēķini ar organizācijām, var veikt uzskaiti pēc katra dokumenta.
 • Kontu un analītiskās uzskaites objektu atlikumi un parādi uz jebkuru datumu.
 • Apgrozījuma atskaites par jebkuru kontu par norādīto periodu.
 • Virsgrāmata (savstarpēja kontu korespondence).
 • Automātiska operatīvo kontu slēgšana.

Valūtas uzskaite:

 • Daudzvalūtu uzskaite kontos.
 • Valūtas kases uzskaite.
 • Valūtas kursu starpību aprēķins.

Papildus iespējas:

 • Tipisku saimniecisko operāciju izmantošana.
 • Maksājuma uzdevumu eksports uz bankām.
 • Naudas līdzekļu kustības imports no bankām.
 • Rēķinu formēšana pēc līgumiem.
 • Gada pārskatu veidošana par dažādiem periodiem.
 • Pievienotās vērtības nodokļa atskaišu veidošana par dažādiem periodiem.

Atskaites:

 • Pārbaudes bilance.
 • Virsgrāmata.
 • Kases grāmata.
 • Aprēķina saraksts.
 • Žurnāli-orderi.
 • PVN deklarācija.
 • Pielikumi PVN deklarācijai.
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins.
 • Naudas plūsmas atskaite.
 • Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts.
 • Skaidras naudas darījumu deklarācija.
 • Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām.
 • Atgādinājums par parādu.