Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu un to kustības uzskaites sistēma. Visi aprēķini programmā īstenoti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Pamatfunkcijas:

 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kartotēkas uzturēšana.
 • Pamatlīdzekļu sadale pa apakšnodaļām, grupām, grāmatvedības kontiem, materiāli atbildīgajām personām, finansēšanas avotiem.
 • Pamatlīdzekļu saņemšana, norakstīšana, pārvietošana, modernizācija.
 • Pamatlīdzekļu licenču, apdrošināšanas uzskaite.
 • Inventarizācijas sarakstu un aktu formēšana.
 • Amortizācijas aprēķins finanšu uzskaitei pēc lineārās, ģeometriskās metodes vai pēc ražošanas vienības metodes.
 • Finanšu nolietojuma aprēķins par atsevišķu kartiņu un par visām kartiņām.
 • Pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķins uzņēmuma ienākuma nodoklim – pēc atlikuma samazināšanas metodes, nemateriālajiem ieguldījumiem – pēc lineārās metodes.
 • Nodokļu nolietojuma aprēķins atsevišķi un kopumā visai kategorijai.

Papildus iespējas:

 • Patvaļīga veida atskaišu veidošana pēc klienta pieprasījuma.
 • Automātiska grāmatvedības kontējumu izveide.

Atskaites:

 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu kartiņu druka.
 • Uzlīmju drukāšana pamatlīdzekļiem.
 • Saņemšanas, modernizācijas, likvidācijas akti.
 • Inventarizācijas pārskati.
 • Amortizācijas atskaites pa izdevumu kontiem un apakšnodaļām..