Cilvēku resursu vadība

Cilvēku resursu vadība

Kadru daļa, darbinieku kartotēka, pavēles/rīkojumi.

Pamatfunkcijas:

 • Darbinieku kartotēkas uzturēšana. Detalizēta informācija par personālu (izglītība, zināšanas, prasmes, nodarbinātības vēsture, piešķirto prēmiju un sodu vēsture, karjeras virzības vēsture, ģimenes stāvoklis u.tt.).
 • Pavēles/rīkojumi. Pieejams dinamisks rīkojumu rekvizītu klāsts lietotāja izvēlei, bez izmaiņu veikšanas programmā. Izmaiņas darbinieka statusā tiek īstenotas ar rīkojuma palīdzību. Dati no pavēles/rīkojuma automātiski tiek ierakstīti darbinieka kartiņā, tādējādi, tiek izslēgta ievadāmās informācijas dublēšanās. Jebkāda veida filtrēšanas un kārtošanas iespējas rīkojumiem. Pielāgojama dokumentu numurēšanas sistēma. Rīkojumu pārskata, drukas, korekcijas iespējas ne tikai konkrētam darbiniekam, bet arī rīkojumu kopsavilkuma sarakstam.
 • Dokumentu drukāšana tiek īstenota pamatojoties uz HTML-veidnēm, kas nozīmē to, ka programmas Microsoft Word esamība uz darba datora nav obligāta.
 • Kolektīvās pavēles/rīkojumi. Iespēja izdod rīkojumu atlasītam darbinieku sarakstam.
 • Štatu saraksta uzturēšana. Darbinieku vakanču kontrole pa struktūrvienībām un uzņēmumā kopumā, veicot darbinieku pieņemšanu darbā, atlaišanu vai pārcelšanu.
 • Informācijas uzglabāšana par kandidātiem uz amatu, nodrošinot iespēju turpmākai pieņemšanai darbā. Kandidātu anketēšana un pārrunu rezultātu uzglabāšana.
 • Atvaļinājumu plānošana ar datumu kontroli, kuros darbiniekam obligāti jāatrodas darbā.

Papildus iespējas:

 • Darba laika uzskaites tabeles izveide un drukāšana. Tabele tiek formēta automātiski.
 • Integrācija ar sistēmām „Elektroniskās caurlaides”.
 • Slimības lapu un kopējo, slimības dēļ kavēto dienu skaita uzskaite.
 • Komandējumu uzskaite.
 • Apmaksāto atvaļinājumu uzskaite.
 • Bezalgas atvaļinājumu uzskaite.
 • Kavējumu uzskaite.
 • Uzņēmuma darbinieku medicīnisko apskašu uzskaite.
 • Apdrošināšanas, vīzu, darba atļauju un citas informācijas uzskaite, kurai ir beigu termiņš.
 • Funkcija „Organizators”, kas ļauj izvēlēties darbinieku sarakstu noteiktam mērķim (dzimšanas dienas, vārda dienas, darba stāžs, pensijas vecums u.tt.).
 • „Automātisko atgādinājumu” sistēma, kas paziņo lietotājam par viņa iestatīto notikumu tuvošanos.
 • Darbinieku grupas kartiņu drukāšana.
 • Darbinieku foto galerija.

Atskaites:

 • Atskaites par darbinieku apdrošināšanu.
 • Darbinieku darba stāža aprēķins.
 • Izziņa par darbinieku kustību.
 • Atskaite par nodarbināto skaitu.
 • Atskaite par darbinieka rīcībā nodotajām materiālajām vērtībām un inventāru.
 • Rīkojumu žurnāls.