Ražošana

Ražošana

Ražošanas sistēma ietver sevī funkcionālās iespējas, kas paredzētas savrupu mazo un vidējo uzņēmumu ražošanas vajadzību apmierināšanai.

Ražošanas daļas galvenais mērķis ir gatavu izstrādājumu komplektēšana no komponentiem, kas var sastāvēt no vairākiem etapiem.

Uz doto brīdi šī daļa neatbilst sarežģītu ražošanas procesu prasību nodrošināšanai cehā, kas prasa noteiktu darbību secību, darba, mehānisko un aprīkojuma resursu sadali un kontroli.

Pamatfunkcijas:

  • Kalkulāciju, aprēķinu veikšana.
  • Norīkojumpasūtījumu formēšana, tai skaitā arī pa maiņām.
  • Iespēja strādāt ar pusfabrikātiem un alternatīvām sastāvdaļām.

Atskaites:

  • Norīkojumpasūtījumi.
  • Izejvielu pieprasījums.
  • Gatavās produkcijas kustība.