Dokumentu pārvaldības pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Dokumentu pārvaldība ir svarīga jebkuras organizācijas darbības daļa. Lietveža profesijai nepieciešams ne tikai analītiskais prāts, bet arī disciplinētība un  sakārtotība. Turklāt, nebūtu lieka arī prasme veikt vairākas darbības vienlaicīgi.

Ja jums piemīt šādas īpašības un interesē darbs ar dokumentiem, mēs ar lielāko prieku aicinām jūs apgūt dokumentu pārvaldības pamatus mūsu mācību centrā. Apgūstot šai profesijai nepieciešamās prasmes un zināšanas, jūs kļūsiet par pieprasītu speciālistu.

Programmas apraksts:

Programma sniedz zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas lietveža darbam valsts un pašvaldības iestādēs un organizācijās, kā arī citos uzņēmumos, kur norit dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, apgrozība, kontrole un glabāšana atbilstoši nomenklatūrai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas kods: 30P 346 01 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuriem ir vidējā izglītība un kuri vēlas paaugstināt savu kompetenci un iegūt zināšanas dokumentu pārvaldības jomā
Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētas mācību tēmas – vides aizsardzība, pirmā palīdzība). Dokumentu pārvaldība. Personāla dokumentu pārvaldība (integrētas mācību tēmas – darba aizsardzība un darba likumdošanas pamati). Saskarsme un profesionālā ētika.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), mācību ilgums – 1 mēnesis.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Prasmes nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību
  • Uzņēmuma dokumentu pārvaldības prasmes
  • Prasmes pareizi sastādīt un noformēt dokumentus
  • Zināšanas darba likumdošanas pamatos
  • Saskarsmes un profesionālās ētikas prasmes

Ko jūs iegūsiet mācību rezultātā?

Pabeidzot mācību programmu, jūs saņemsiet apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Mēs esam pārliecināti, ka iegūtās zināšanas un prasmes noderēs jebkurā profesionālajā darbībā. Dokumentu pārvaldības pamatu apguve kļūs par sākuma punktu jūsu turpmākajā karjeras izaugsmē.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: