Krievu valoda (А2 līmenis) starptautiskā biznesā strādājošiem

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Krievu valoda (А2 līmenis) ir pamata līmenis, kas paredzēts tiem, kuri strādā starptautiskā biznesa jomā un vēlas uzlabot un stiprināt savas zināšanas ne tikai ikdienas saskarsmē, bet arī vienkāršās darba situācijās.

Ja jūs vēlaties pilnveidoties un jums ir vajadzība uzlabot krievu valodas pamatzināšanas, tad ar lielāko prieku aicinām jūs apgūt šo programmu mūsu mācību centrā LatInSoft.

Programmas apraksts:

Programma nodrošina pamata zināšanu apguvi par krievu valodas lietošanas likumsakarībām un funkcijām, par nacionālo specifiku, sarunājoties krievu valodā, sniedz iespēju izmantot krievu valodu savu profesionālo interešu un vajadzību realizācijai, vienkāršiem vārdiem izteikt savas domas par dažādiem faktiem, notikumiem, problēmām.

Programmas kods: 30P 227 00 1
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība

Krievu valodas zināšanas ne zemākas par A1 līmeni

Mērķa auditorija Cilvēki, kuri strādā starptautiskā biznesa jomā, ar vidējo izglītību un kuri vēlas paaugstināt savas  krievu valodas zināšanas lietišķajā jomā
Programmas saturs: Lietišķā krievu valoda (А2 līmenis):
Ikdienas etiķete.  Personīga rakstura informācija. Cilvēku savstarpējās attiecības. Mana profesija. Izglītība un karjera. Dienas kārtība. Lietišķās pusdienas. Pilsēta, ekskursija, sabiedriskais transports. Lietišķie braucieni. Ceļojumi un vēsture. Ārējais izskats, lietišķais stils. Cilvēka psiholoģija. Cilvēks un sabiedrība.
Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena  (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), apmācību ilgums  – 1 mēnesis.

Vakars  (2-3 reizes nedēļā, pa 3-4 akad. stundām), apmācību ilgums – 3,5-5 mēneši.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālas pilnveides izglītību

Ko jūs apgūsiet apmācību procesā?

  • Krievu valodas fonētikas, gramatikas un leksikas zināšanas A2 līmenī
  • Krievu valodas pielietošanas prasmes ikdienas un lietišķās etiķetes ietvaros
  • Lietišķās un ikdienas komunikācijas prasmes.

Ko jūs iegūsiet mācību rezultātā?

Pēc mācību programmas apguves jums izsniegs profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs paaugstināsiet savas krievu valodas zināšanas, kuras būs nepieciešamas darbam starptautiskā biznesa jomā.

Šī kursa mērķis – nostiprināt pamata komunikatīvās prasmes, kā arī iegūt prasmi uzturēt lietišķos kontaktus un izteikt domas ierastajās darba situācijās.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: