Krievu valoda (A2 līmenis) valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Programma dod pamatzināšanas par krievu valodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām, krievu valodas un saziņas nacionālo specifiku, sniedz iespēju lietot krievu valodu savu profesionālo interešu un vajadzību īstenošanā, vienkāršiem vārdiem viedokli par dažādiem faktiem, notikumiem, problēmām.

Programmas kods: 30P 255 00
Stundu skaits: 160 stundas
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība.

Krievu valodas zināšanas sākot no A1 līmeņa.

Mērķa auditorija: Valsts un pašvaldību institūcijās strādājošie cilvēki ar vidējo izglītību, kam ir vēlme paaugstināt savas krievu valodas zināšanas lietišķā jomā.
Programmas saturs: Krievu valoda (A2 līmenis):

Ikdienas etiķete. Personīga informācija. Attiecības starp cilvēkiem. Mana profesija. Dzīves ceļi: Izglītība un karjera. Dienas kārtība – plānošana. Lietišķā etiķete: saskarsme. Lietišķā etiķete un dokumentu pārvaldība valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem. Lietišķās pusdienas. Pilsēta, ekskursija pa pilsētu, transports pilsētā (sabiedriskais transports), orientēšanās pilsētā. Lietišķie braucieni, komandējumi. Ceļojumi un vēsture. Dzīves stils. Ārējais izskats. Lietišķais stils valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem. Cilvēku psiholoģija: raksturs. Cilvēks un sabiedrība. Cilvēks informāciju pasaulē.

Nodarbību veids: Grupās līdz 8 cilv.
Nodarbību laiks: Dienas laikā (katru darba dienu, pa 8 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 1 mēn.

Vakara laikā (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akadēmiskām stundām), mācību ilgums – 3,5-5 mēn.

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: