Sekretārs

Profesionālās tālākizglītības programma.

Sekretārs ir cilvēks, bez kura nav iespējama neviena uzņēmuma darbība. Tieši sekretārs ir galvenais vadītāja palīgs, kurš ir informēts par visu uzņēmuma darbību. Šis darbs ir kvalificēts un svarīgs, un tam ir nepieciešamas noteiktas zināšanas un prasmes. Mūsu mācību centrā Latinsoft ikvienam ir iespējas apgūt vajadzīgās zināšanas un iegūt sekretāra profesionālo kvalifikāciju.

Programmas apraksts:

Programma ļauj apgūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas sekretāra darbam valsts un pašvaldības iestādēs un organizācijās, kā arī citos uzņēmumos, kur tiek veikta dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, apgrozība, kontrole un glabāšana atbilstoši nomenklatūrai un spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem, kā arī komunikācijas nodrošināšana ar klientiem savas kompetences ietvaros, efektīvi pielietojot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus.

Programmas kods: 30T 346 01 1
Kvalifikācijas līmenis: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0025.
Stundu skaits: 960 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuriem ir vidēja izglītība un kuri vēlas iegūt sekretāra specialitāti un apgūt dokumentu pārvaldību no teorētiskajiem pamatiem līdz zināšanu praktiskajam pielietojumam.
Programmas saturs: Uzņēmuma darba organizācija. Dokumentu pārvaldība. Personāla dokumentu pārvaldība. Saskarsme un profesionālā ētika. Tiesību pamati. Ekonomikas pamati. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Lietišķā svešvaloda (angļu). Lietišķā svešvaloda (krievu). Informācijas tehnoloģijas.
Nodarbību veids: Grupas līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks Diena (katru darba dienu, pa 8 akad. stundām), mācību ilgums – 6 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 16-24 mēneši.

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Prasmes nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbu
  • Uzņēmuma dokumentu pārvaldības prasmes
  • Prasmes pareizi sastādīt un noformēt dokumentus
  • Zināšanas tiesību pamatos
  • Ekonomikas pamatu zināšanas
  • Saskarsmes un profesionālās ētikas prasmes
  • Valodu prasmes (lietišķā angļu un lietišķā krievu valoda)
  • Informācijas tehnoloģiju, operētājsistēmu un aplikāciju pielietošanas prasmes

Ko jūs iegūsiet mācību rezultāta?

Mācību nobeigumā jūs saņemsiet profesionālās kvalifikācijas apliecību. Jūs iegūsiet jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieteiktos darbā dažādās Latvijas organizācijās. Šī profesija – labs starts karjeras izaugsmes turpinājumam.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: