Lietvedis

Profesionālās tālākizglītības programma.

Lietvedis ir speciālists, kurš pārvalda dokumentāciju un organizē dokumentu apgrozību uzņēmumā. Ar katru gadu šīs profesijas popularitāte pieaug.

Ja jums patīk sakārtotība, jūs spējat ilgstoši koncentrēties kāda uzdevuma izpildei, augstu vērtējat kārtīgumu un ievērojat vismazāko sīkumu, tad aicinām jūs apgūt lietveža profesiju mūsu mācību centrā Latinsoft.

Programmas apraksts:

Programma sniedz zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas lietveža darbam valsts, pašvaldības un privātās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrēšana, apgrozība, kontrole un saglabāšana saskaņā ar lietu nomenklatūru un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar klientiem savas kompetences ietvaros, efektīvi izmantojot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus.

Programmas kods: 20T 346 01 1
Kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis PS 0024
Stundu skaits: 640 stundas
Izglītības prasības: Pamatizglītība
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuriem ir pamatizglītība un kuri vēlas iegūt lietveža profesiju un apgūt dokumentu pārvaldību no teorētiskajiem pamatiem līdz  zināšanu praktiskajam pielietojumam

 

Programmas saturs: Biroja darba organizācija (integrētās mācību tēmas – vides aizsardzība, pirmā palīdzība). Dokumentu pārvaldība. Personāla dokumentu pārvaldība (integrētās mācību tēmas – darba aizsardzība un  darba likumdošanas pamati). Saskarsme un profesionālā ētika. Praktiskā stilistika un rediģēšana. Lietišķā svešvaloda (angļu valoda). Informācijas tehnoloģijas.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks: Diena (katru darba dienu,  8 akad. stundas), apmācību ilgums – 4 mēneši.

Vakars (2-3 reizes nedēļā, 4 akad. stundas), apmācību ilgums – 10-14 mēneši.

Izglītību apliecinoši dokumenti: Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Ko jūs apgūsiet mācību procesā?

  • Biroja darba organizēšanas prasmes
  • Uzņēmuma dokumentu apgrozības pārvadīšanas prasmes
  • Personāla dokumentu pārvaldības prasmes
  • Saskarsmes un profesionālās ētikas prasmes
  • Zināšanas tiesiskā regulējuma pamatos
  • Dokumentu sastādīšanas un noformēšanas prasmes
  • Datorprasmes, informācijas tehnoloģijas, zināšanas operētājsistēmu un aplikāciju pielietošanā

Ko jūs iegūsiet mācību beigšanas rezultātā?

Pabeidzot mācību programmu, jūs saņemsiet profesionālās kvalifikācijas apliecību. Pateicoties jaunajām zināšanām un iemaņām, jūs varat iegūt darbu dažādās Latvijas iestādēs. Šī profesija – labs sākuma starts, lai virzītos pa karjeras kāpnēm.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Zvaniet mums:

  • 65429699
  • 27046097

Nāciet pie mums: